Mogens Dall: Helt på plads med et gebyr på klager

At det var på sin plads at indføre et gebyr, ses tydeligt af antallet af klager, som i de sidste år har været stærkt stigende, mener Mogens Dall, formand for LandboSyd.

LandboSyds formand, Mogens Dall, har længe været fortaler for det gebyr på klager til Natur- og Miljøklagenævnet, som Folketinget vedtog i fredags. Ifølge Dansk Ornitologisk Forening stammer hele idéen om gebyret endda ligefrem fra den sønderjyske formand, hvilket de gør opmærksom på i foreningens høringssvar til lovforslaget.

Mogens Dall er da også godt tilfreds med vedtagelsen af loven. Det skriver han i en henvendelse til Effektivt Landbrug.

- At det var på sin plads at indføre et gebyr, ses tydeligt af antallet af klager. Alene i Miljøklagenævnet, der fra 2011 bliver lagt sammen med Naturklagenævnet, er antallet af klager steget fra 398 sager i 2007 til 990 sager i år til dato. Det er simpelthen for mange, og der er derfor god grund til at rose regeringen for at lytte til landbruget og forhøje klagegebyret, lyder det fra Mogens Dall, der finder det vigtigt at slå fast, at organisationerne får deres penge igen, hvis de får medhold i deres klager.

Alene en fordyrelse
Mogens Dall medgiver, at mange af klagerne er kommet retur til fornyet behandling i kommunerne, men det er imidlertid ikke det samme, som at klageren har ret. Ofte er det ifølge formanden dog blot lig med en fornyet behandling af tilladelsen, så resultatet er alene en fordyrelse for de landmænd, der på denne måde bliver midlertidigt bremset.

- Husk på, vi taler om et erhverv, der oplever nogle vanskelige år, men som stadig er en motor for beskæftigelsen i yderområderne. Helt konkret er det i nogle områder helt op til 12,7 procent af den samlede beskæftigelse, der kommer fra landbrugs- og fødevareerhvervet. En fornuftig klageprocedure handler derfor ikke kun om landbruget, lyder det videre.

Mogens Dall anerkender, at berettigede sager, hvor natur og miljø kan lide overlast, skal granskes igen. Men det drejer sig ifølge ham kun om få sager.

- Det kan der ikke herske tvivl om, og de fleste kan vist også godt se, at en taktisk brug af klagevejen ikke gavner nogen. Det er det, forhøjelsen af klagegebyret forhåbentlig kan afhjælpe.

Læs også