Udvider til 35.000 skind

PELSNING: Far og søn, Jens og Niels Danielsen, er i fuld gang med årets »høst« på Ellinge Minkfarm.  

I løbet af november har der som altid været ekstra travlhed på landets minkfarme. Det er tid for pelsning af de mange mink, mens deres pels er smukkest og dermed mest indbringende og flotte, når de til den tid måske er blevet til en frakke eller en pelskrave.

Ligesom os alle, forbereder minkene sig til den kulde tid, men selv om vinteren kom ekstra tidligt i år, er far og søn, Jens og Niels Danielsen på Ellinge Minkfarm I/S, også i år godt tilfredse med pelskvaliteten. Sammen betragter de to minkavlere de færdige skind, som er på vej til december-auktionen på Kopenhagen Fur, mens november-sneen ligger tykt udenfor på tagene og de omkransende grantræer på deres østfynske minkfarm.

Sammen med driftsleder Søren Fogh, deres to øvrige faste medarbejdere og en seks-syv hyrede sæsonarbejdere er de i fuld gang med årets »høst«. Ikke mindre end 27.000 mink fra deres egne haller er blevet pelset fra den 8. november og frem til udgangen af november.

50.000 pelses
Pelsningen foregår i farmens eget pelseri, hvor to kolleger også indleverer deres mink. Dermed skal i alt 50.000 skind gøres klar til Kopenhagen Fur (det store auktionshus og afsætningsvirksomhed i Glostrup, som ejes af Danske Pelsdyravlere, red.) i løbet af den travle periode i november.

Niels og Jens Danielsen sender løbende deres færdige skind til København, og ved den kommende auktion skal cirka 3.000 skind under hammeren. Hvilken pris hvert enkelt skind går til, kan de følge online på computerskærmen hjemme i Ellinge.

I forhold til 2009 har der været bedre priser på auktionen i år, og derfor forventer de også gode priser ved næste auktion, og alt ialt et fornuftigt 2010.

Kinesisk interesse
- Der er god afsætning for pelsværk, ikke mindst til Kina. Samtidig sørger Kopenhagen Fur, at interessen for pels bibeholdes og skærpes via en intens markedsføring. Pelsdyravl har altid været svingende, men vi er optimistiske, da markedsinteressen ser ud til at fortsætte ikke mindst i Asien.

- Samtidig er der ikke længere fare for, at markedet oversvømmes, som vi så det tilbage omkring 1990, vurderer Jens Danielsen. Det fik dengang priserne til at dykke og mange mindre avlere måtte lukke. I dag er der kun større og specialiserede avlere tilbage, og langt strengere myndighedsgodkendelser gør, at man bare ikke lige springer til at starte en minkproduktion.

Begyndt med 10 tæver
Selv begyndte han med 10 tæver lidt for sjov i 1966, og etablerede produktionen i Ellinge i 1972 med 250 tæver. På det tidspunkt var der over 6000 minkavlere i Danmark. I dag er der 1.450, som i gennemsnit har omkring 2.000 tæver, der får fem-seks hvalpe.

Jens Danielsen, der er 63 år, glæder sig over, at den ene af de to sønner, Niels på 34 år, har interesse i at føre minkproduktionen videre. I 2005 etablerede de et I/S og startede et glidende generationsskifte, som om to-tre år skal gøre Niels til ejer af den voksende virksomhed.

To nye minkhaller er siden blevet opført, og der er planer om yderligere to haller, så antallet af tæver kommer op på 6.000 med en årsproduktion på 35.000 skind.

Ingen naboklager
Det er snart tre år siden, projektet blev udarbejdet, og siden har kommunen godkendt ansøgningen, efter en høringsrunde, hvor der ikke var indsigelser fra nogen naboer. Men Danmarks Naturfredningsforening har klaget, og derfor har spaden ikke kunne sættes i jorden til de to nye haller, selvom finansieringen også er på plads.

- Vi gør det naturligvis for at fremtidssikre bedriften. Vi har jo i forvejen alt udstyr, medarbejdere og pelseriet. Derfor vil omkostningerne for de ekstra mink i sagens natur være begrænsede, siger Niels Danielsen, der siden barnsben har hjulpet til på minkfarmen og siden taget en landmandsuddannelse. For 10 år siden købte han Tvevadgården på modsatte side af landsbyen Ellinge, og siden er jordtilliggendet øget. I dag driver Niels og Jens Danielsen i alt 240 hektar inklusive pasningsaftaler.

- Som jeg ser det, er der fortsat en fremtid for minkproduktion herhjemme. Men det kræver en rationel og effektiv drift, og at produktionsforholdene er tip-top i orden, siger de to minkavlere, naturligvis med hensyn til den megen opmærksom, tv-udsendelser i løbet af i år har givet pelsdyrproduktionen.

- Det er afgørende at have tingene i orden. Velfærdkontrollen kommer jævnligt, og vi har aldrig haft nogen former for anmærkninger.

Januar-februar: Minkfarmen rengøres (alle bure renses via afbrænding af pelsrester, gødning), og reparationer udføres.

Marts: Parringen indledes. Hannerne, heraf 20 procent som er indkøbt, indsættes til seks forskellige tæver.

April: Omkring 20. april kommer der minkhvalpe. I Ellinge Minkfarm er den største race brun vildmink.

Maj-juni: Efter otte uger fra fødslen tages hvalpene fra moderen.

Juli-oktober: I de fyldte minkhaller fodres med foder fra Sole Minkfoder, som løbende udvikler foderindholdet.

November-december: Pelsning startede for Ellinge Minkfarms vedkommende den 8. november og varede til og med den forgangne uge (se billederne) og gøres klar til levering til Kopenhagen Fur.

Læs også