Fødevareproduktionen vil være i samme omfang i 2050

Selvom der skal tages arealer ud til energiafgrøder, så forventer regeringens klimakommission, at fødevareproduktionen vil være på samme niveau som i dag om 40 år.

Efter to et halvt års arbejde præsenterede regeringens klimakommission i går deres rapport med anbefalinger til, hvordan Danmark inden 2050 kan gøre sig fri af de fossile brændsler.

Frigørelsen skal ifølge rapporten ske ved hjælp af øget satsning på havvindmøller, biomasse, varmepumper og elbiler. Især biomassen har naturligvis stor interesse for landbruget.

- Biomasse er meget spændende, men det giver os også mange udfordringer. Det er begrænset, hvor meget biomasse, man kan generere på jorden, sagde Katherine Richardson, formand for Klimakommissionen under gårsdagens præsentation af rapporten i København.

Hun blev senere spurgt ind til, hvordan fordelingen af biomasse skulle være. Spørgsmålet er nemlig er nemlig hvor stor en del af biomassen, der skal komme fra landbruget, skovbruget eller importeres fra udlandet.

Skeptisk naturfredningsforening
Især Danmarks Naturfredningsforening er nemlig skeptiske med hensyn til at lade biomassen komme udelukkende fra energiafgrøder fra landbruget. Naturfredningsforeningen ser hellere, at man i højere grad lader biomassen komme fra skov og natur.

- Problemet med biomasse fra landbruget er, at der er begrænset plads til både energi-, foder- og fødevareproduktion i Danmark. Hvis flere arealer kommer under plov i biomassens navn, vil det få uoprettelige negative konsekvenser for natur, miljø og drikkevand., siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Helt konkret på spørgsmålet om hvor biomassen i fremtiden skal komme fra svarede Katherine Richardson aldrig direkte på, men hun forklarede, at det ikke var Klimakommissionens vurdering, at Fødevareproduktionen i 2050 ville være lavere end i dag, fordi man bruger flere arealer til at dyrke energiafgrøder.

- Vi tror på, at en øget produktivitet i landbruget vil frigøre nogle landbrugsarealer. Det er derfor vores vurdering, at der i 2050 vil være lige så meget fødevareproduktion som i dag, sagde Katherine Richardson.

Positivt modtagelse hos L&F
Hos Landbrug & Fødevarer tager man godt i mod Klimakommissionens rapport. Her opfordrer man til, at regeringen lader sig inspirere af anbefalingerne i rapporten, og omsætter dem i handling, der kan sikre udvikling og arbejdspladser i hele Danmark.

Ikke mindst biomasseområdet er et oplagt område at sætte ind. Her har Landbrug & Fødevarers eget energipolitiske udspil, som man kom med for et par uger siden påvist, at en satsning på biomasse på få år kan skabe grundlag for 8.500 permanente arbejdspladser.

- Danmark har brug for, at der politisk bliver taget ansvar for at sikre en bæredygtig klimakurs. Derfor vil vi i Landbrug & Fødevarer opfordre regeringen til at fremlægge en konkret handlingsplan for anvendelse af biomasse i Danmark.  Uden langsigtet planlægning vil vi i praksis gå glip af de vækstmuligheder, der ligger i en aktiv udnyttelse af klimapolitikken, siger Claus Søgaard-Richter, direktør i Landbrug & Fødevarer.

Læs også