Centrovice tilpasser organisationen

AFSKEDIGELSER: Landboforeningen siger farvel til endnu 18 medarbejdere for at tilpasse ressourcerne i forhold til den vigende rådgivningsmængde og den kommende sammenflytning af de to afdelinger.

For at tilpasse ressourcerne til arbejdsmængden og den forventelige fremtidige opgavetilgang samt for at udnytte rationaliseringsgevinsterne ved den kommende sammenflytning i Vissenbjerg har Centrovice nedlagt en række stillinger. Ved et farvel til 18 ansatte bringes arbejdsstyrken ned på 185 ansatte. Da LandboFyn og Agrogården for to år siden blev lagt sammen til Centrovice, var der tilsammen 235 medarbejdere.

Helt konkret er der i denne omgang afskediget 13 medarbejdere, og derudover har fem medarbejdere indgået pensionsaftaler. Alle fratræder i løbet af efteråret, men alle får tilbud hjælp til jobsøgning, og allerede har en af de berørte fået job i en anden rådgivningsvirksomhed.

- Alle berørte kunder vil blive kontaktet for en dialog om skift af rådgiver og assistent, og i den forbindelse opfordrer formanden for Centrovice, Niels Rasmussen, til, at medlemmerne i denne svære tid bakker op om landboforeningen og rådgivningsvirksomheden, og ikke lader sig gribe af en negative stemning, der kan opstå i kølvandet på sådanne tilpasninger.

Afdeling nedlægges
Blandt andet betyder Lars Bach Andersens fratræden, der havde lederstillingen for Ejendom / jura & social, at denne afdeling bliver nedlagt og indarbejdet på anden vis i organisationen.

- Det er virkelig en hård tid for alle, både kolleger og berørte medlemmer og kunder, når vi må skille os af med dygtige og vellidte medarbejdere, siger adm. direktør Dorit Greve og tilføjer, at afskedigelserne og tilbuddene om pensionering er foregået bredt i alle afdelingerne for at tilpasse de aktuelle og fremtidige rådgivningsbehov.

Færre telefoner
- Desværre ser det økonomiske opsving ud til at være sat på stand by, og det er vi som virksomhed nødt til at forholde os aktivt til.

- Vi mærker tydeligt, at telefonerne ikke ringer så meget for tiden. Der arbejdes meget målrettet i den aktuelle drift i bedrifterne. Idéer afprøves ikke, som før i tiden, ganske enkelt fordi økonomien er presset, og bankerne holder igen i alle henseender.

- Men, understreger Dorit Greve, heldigvis er afregningspriserne blevet forbedret, og generelt forventer vi en lettere sommer for medlemmerne, end vi havde regnet med. Vi ser da også en lille trend i retning af, at nogen får lov til at overtage ejendomme med dens gæld. Og det er vigtigt, hvis husdyrproduktionen skal kunne fortsætte i det fynske.

En plads til alle
Med den seneste nedskæring i personalet forventer direktøren, at bemandingen holder igennem, som hun udtrykker det. I hvert fald vil der være en plads til alle tilbageværende 185 medarbejdere i de nuværende rammer i kontorhuset i Vissenbjerg, når de skal rykke sammen i weekenden den 4. og 5. september.

Der er udarbejdet en nøje plan for sammenføringen af personalet fra Vissenbjerg og Ringe. Med flytning af skillevægge i løbet af sommerferien og yderligere tilretninger frem til flytteweekenden bliver det muligt at undgå placering af medarbejdere i pavilloner, som der ellers var lagt op til.

- Der er ikke gjort plads til os ledere. Men som hidtil, med afdelinger både i Vissenbjerg og Ringe, har vi ikke haft faste egne kontorer. Denne form for fleksibilitet i ledelsen giver en god vidensdeling, og det vil vi fortsætte med. Samtidig bliver der gjort plads til ekstra borde i afdelingerne, så man kan udveksle viden på tværs blandt medarbejderne, forklarer Dorit Greve.

Der bliver dog opsat en pavillon ved Centrovice-bygningen i Vissenbjerg. Den kommer til at huse landinspektørfirmaet Lifa, som dermed fortsætter lejemålet hos Centrovice, og nogle mødelokaler.

Håbet er derefter, at der kan kommer skred i enten salg eller nye lejemål for afdelingen i Ringe, som efter den 5. september kommer til at stå delvis tom. Dog fortsætter den sydfynske Centrovice-lokation med fem regnskabsassistenter og plads til lokale kundemøder. Desuden fortsætter ejendomsmægler Birthe Pedersen og Skovdyrkerforeningen Fyn deres lejemål i bygningen.   

Læs også