Danmark lavt i antibiotikaresistens i forhold til andre EU-lande

En rapport fra EU's fødevaresikkerhedsorgan EFSA viser, at der i Danmark kun er lidt resistens mod de vigtige fluorokinoloner, og at resistensen er endda meget høj i mange andre EU-lande.

- Det er første gang data om forekomsten af antibiotikaresistens i EU er samlet og fortolker på en ensartet måde, hvilket gør det muligt at sammenligne resultaterne på tværs af medlemslandene, oplyses det i Dansk Veterinærtidsskrift (DVT), om en rapport fra EFSA (European Food Safety Autorithy) omkring antibiotikaresistens hos dyr og fødevarer i EU i perioden 2004-2007.

Rapporten viser, at resistens over for mange forskellige typer antibiotika er almindeligt forekommende i bakterier hos dyr og fødevarer i EU. Men der er store forskelle landene imellem, oplyser DVT:

Salmonella og colibakterier fra fjerkræ, svin og kvæg, som er resistente over for Ampicillin, sulfonamider og tetracykliner, varierer fra eksempelvis 0 til næsten 100 procent landene imellem.

Flot placering til Danmark
Flere EU-lande har også en høj forekomst af reststens over for antibiotika af typen fluorokinoloner, der er verdenssundhedsorganisationen, WHO, er udpeget som et af flere kritisk vigtige antibiotika til at behandle mennesker.

- Det er derfor bekymrende, at forekomsten af resistens over for fluorokinoloner i salmonella fra fjerkræ varierer fra eksempelvis til 92 procent landene imellem, understreges det i DVT.

Her oplyses det, at også forekomsten af resistens over for fluorokinoloner i kampylobakter fra fjerkræ, svin, kvæg og kød varierer ligeledes mellem 0 og 100 procent.

Af EFSA's undersøgelse fremgår endvidere det glædelige faktum, at Danmark tilhører gruppen af lande i EU med lav resistens mod fluorokinoloner.

De mange detaljer omkring landenes resistens mod de mange forskellige typer antibiotika kan ses i detaljer i »The Community Summary Report on antimicrobial resistance in zoonotic and indicator bacteria from animals and food in the European Union in 2004-2007« på EFSA's hjemmeside.

Læs også