Kamp mod tiden

MILJØGODKENDELSER: Kommunerne er fortsat milevidt fra at nå målsætningen om 250-300 afsluttede miljøsager om måneden.

Seneste opgørelse fra Miljøstyrelsen over sager, der skal behandles efter husdyrbrugslovgivningen, viser, at nedbringelsen af sagspuklen er stagneret.

Antallet af afsluttede sager ligger på 125 sager om måneden, hvilket betyder, at nedbringelsen af sagspuklen i årets første fire måneder er meget langt fra de 250-300 afsluttede sager om måneden i 2010, der skulle sikre en afvikling af puklen pr. 1. oktober 2010.

I alt ligger der i landets kommuner stadig 2.250 sager, som venter på en afgørelse.

Overskridelser af sagsbehandlingsfristerne
Opgørelsen fra Miljøstyrelsen viser også, at der er store problemer i at overholde den tidsfrist, som man har lovet i behandlingen af sagerne.

Det er aftalt mellem KL og regeringen, at behandlingen af sagerne efter 1. april 2010 ikke må overskride ni måneder. Tallene viser dog betydelige overskridelser. 30 procent af alle sager overskrider ni-måneders fristen.

Fra 1. oktober 2010 sænkes grænsen for behandlingstiden § 11- og § 16-sager yderligere til seks måneder, og her viser opgørelsen, at det ind til videre kun er lidt over halvdelen af disse sager, som bliver behandlet på under seks måneder.

Regeringen og Dansk Folkeparti har i forbindelse med landbrugets hjælpepakke afsat ekstra 25 millioner kroner til kommunerne for at få rettet op på området.

Flaskehals
Henrik Dalgaard, 1. næstformand i AgriNord, glæder sig over samarbejdet med områdets kommuner.

- Vi har haft møder med både Rebild og Vesthimmerlands Kommuner, og de lover at være færdige med sagerne til 1.oktober, siger han og tilføjer, at landboforeningen kan mærke, at kommunerne har fået flere penge, og der er sat gang i sagerne.

Der er således indkommet rigtig mange spørgsmål om ansøgningerne til landboforeningen.

- Vi gør alt, hvad vi kan for ikke at forsinke sagerne og få svaret på spørgsmålene. Men der er spørgsmål af vidtrækkende teknisk karakter. Det ikke er let at svare hurtigt på, siger han og tilføjer, at reglerne om Bedst Anvendelig Teknik stadig er uklare.

Ingen er i tvivl om, at der ikke kommer mange nye sager ind på grund af landbrugets økonomiske situation.

- Det hjælper også til at kunne nå målet, understreger Henrik Dalgaard.

Han glæder sig over, at også Mariagerfjord Kommune tilsyneladende arbejder efter de generelle regler. Men det skal tages med et gran salt før de afgørelser, der nu er kommet, er gennemgået nøjere.

Vand
Samtidig med kapløbet om miljøgodkendelsessager arbejder kommunerne og landbruget om udtagelseszoner for drikkevand.

- Også her har vi en god dialog og regner med, at de zoner, der nu udtages, også vil indgå i de kommende vandplaner. Vi skal jo ikke betale to gange, siger Henrik Dalgaard.

Læs også