Kørselskasko dækker ikke skader inde i maskinen

Kørselskasko- og maskinkasko-forsikringerne supplerer hinanden, når der tales om landbrugsforsikringer. Kun løsøreforsikringen dækker ved tyveri, brandskader, elskader og stormskader på maskinerne.

Har man ikke læst det, der »står med småt« i forsikringsbetingelserne, kan man risikere meget ubehagelige - og kostbare - overraskelser, når det viser sig, at forsikringen ikke dækker kostbare reparationer, sådan som man kunne læse om i sidste uges Maskinfokus i Effektivt Landbrug.

Vi har derfor bedt forsikringsmægler Niels Fladberg, DLBR Forsikringsmægler A/S i Vordingborg, gøre rede for, hvad forskellige maskinforsikringer på landbrugsbedriften dækker - og ikke dækker.

- Kørselskasko-forsikringen blev i sin tid udviklet som en udvidelse af bedriftens almindelige løsøreforsikring, fortæller Niels Fladberg.

 

Kørselskaskoens dækning
- En kørselskasko-forsikring dækker skader på maskiner, der er opstået på grund af pludselige udefra kommende påvirkninger. Her tænkes eksempelvis på situationer, hvor man kører ind i noget, vælter med en maskine, eller når der kommer en sten med ind i mejetærskeren, forklarer han og tilføjer:

- Til gengæld dækker kørselskaskoen ikke skader, der opstår inde i maskinen, for eksempel i traktorens gearkasse eller bagtøj - såkaldte indre maskinskader. Det gør derimod en maskinkasko-forsikring, der betragtes som en overbygning på kørselskasko-forsikringen. Men en maskinkasko-forsikring dækker ikke skader, der er opstået på grund af udefra kommende pludselige påvirkninger.

En kørselskasko-forsikring og en maskinkasko-forsikring supplerer således hinanden, når vi taler om landbrugsforsikringer.

 

Løsøreforsikringen
- Får man stjålet en maskine, dækker disse forsikringer ikke. Tyveri dækkes derimod af bedriftens løsøreforsikring, som for eksempel også dækker brandskader, elskader og stormskader på maskinerne, siger Niels Fladberg.

En forsikringssag med en kostbar indre skade på en knækstyret rendegraver, hvor kørselskasko-forsikringen viste sig ikke at dække, og som blev beskrevet i sidste uges Maskinfokus her i bladet, betegner Niels Fladberg som »lidt på kanten«.

Ejeren af den knækstyrede rendegraver var i gang med at planere et stykke jord. Ved et uheld rammer det ene forhjul et hul i jorden, mens skovlen er fyldt. Det får rendegraveren til at knække til den ene side med så voldsom kraft, at huset til styretøjspumpen inde i maskinen flækker. Også det tandhjul inde i gearkassen, der trækker styrepumpen, bliver ødelagt. Alt i alt en reparation til over 120.000 kroner.

 

Der må ikke være tæring
- Det kan sammenlignes med skade som følge af sammenstød. Her dækker kørselskasko-forsikringen, hvis sammenstødet har været så kraftigt, at maskinen straks får en skade, og skaden ikke skyldes tæring eller lignende omstændigheder, siger han.  

Selv om skaden altså skyldes en udefra kommende pludselig påvirkning afviser det pågældende forsikringsselskab at dække skaden. Der henvises til forsikringsbetingelserne, som siger, at skader på motor, gearkasse og styretøj ikke dækkes.

- I denne undtagelse står der ofte, at forsikringen ikke dækker skader, der alene opstår i og er begrænset til de mekaniske dele. I den omtalte sag opstår skaden som følge af et pludseligt sammenstød. Denne sag illustrerer netop forskellen på kørselskasko og maskinkasko. Her er skaden sket under kørsel og skyldes ydre påvirkninger, forklarer Niels Fladberg.

 

- Driver man flere hundrede hektarer med blot et par store traktorer, og er maskinparken i det hele taget skåret ned til en lille håndfuld store nøglemaskiner, bør der tegnes maskinkasko-forsikringer på maskinerne, fra de er helt nye.

Det råd giver forsikringsmægler Niels Fladberg fra DLBR Forsikringsmægler A/S i Vordingborg.

- Sker der for eksempel en kompliceret indre skade på en nøgletraktor, der kører døgnet rundt med forskellige førere i forårssæsonen, eller på en mejetærsker, der skal høste adskillige hundrede hektarer, er man jo virkelig på den, som forsikringsmægleren udtrykker det.

 

En god tryghed
- Hertil kommer, at der jo kan være tale om skader til flere hundrede tusinde kroner, og så er det en god tryghed med en maskinkasko-forsikring, der typisk koster 5-10 promille af maskinens nyværdi om året. Det svarer til 5.000-10.000 kroner om året for en traktor til en million kroner, påpeger Niels Fladberg.

- Tegner man en maskinkasko-forsikring, helt fra en maskine er ny, ydes der typisk rabat på præmien i garantiperioden. Min holdning er imidlertid, at man bør opsige disse forsikringer, når maskinerne er 4-5 år gamle. Her begynder der at være slitage, så man risikerer, at forsikringen ikke dækker, og så er det for dyrt, siger han og tilføjer:

 

Dækker ikke driftstab
- Hvis man tegner sin maskinkasko-forsikring der, hvor man køber sin maskine, og ikke i det forsikringsselskab, hvor man ellers har sine forsikringer, skal man være opmærksom på, at disse forsikringer i de fleste tilfælde ikke dækker driftstab/udgifter til at leje en tilsvarende maskine, hvis maskinen får en dækningsberettiget maskinkasko-skade. Det er jo dyrt at leje en 30-fods mejetærsker midt i høsten.

- Man kan i dette tilfælde kontakte sit forsikringsselskab og få udvidet sin bestående forsikring med driftstab/lejeudgift til den pågældende maskine mod en merpræmie, siger Niels Fladberg.

- I det hele taget er der god grund til at sætte sig godt ind i betingelserne for maskinkasko-forsikringer, pointerer han og fortsætter:

 

Undtagelser
- Er bagtøjet på en traktor brudt sammen, eller er motoren brændt sammen, er der nemlig situationer, hvor en maskinkasko-forsikring ikke dækker, selv om en sådan forsikring normalt dækker skader, der er opstået inde i en maskine.

- I forbindelse med sådanne sager vil man åbne for traktoren eller maskinen for at finde ud af, hvad der er årsag til skaden. Viser det sig for eksempel, at traktormotoren er brændt sammen, fordi vandpumpen er slidt op, eller der er tale om en anden form for slitage eller manglende vedligeholdelse, dækker maskinkasko-forsikringen ikke, påpeger den sjællandske forsikringsmægler.

 

Gråzoner med alderen
- Viser det sig derimod, at en skade skyldes eksempelvis metaltræthed eller et teknisk svigt, vil maskinkasko- forsikringen dække, tilføjer Niels Fladberg.

- Det er selvfølgelig rimeligt, at en maskinkasko-forsikring ikke dækker indre skader på traktorer og maskiner, som tydeligvis skyldes slitage eller manglende vedligeholdelse. Men det kan ikke undgås, at der i sådanne sager vil være flere og flere gråzoner i takt med, at maskinerne bliver ældre, påpeger han.

- Nogle forsikringsselskaber har en regel, hvor de opsiger maskinkasko-forsikringerne, når for eksempel maskinerne har nået en alder på otte år, slutter Niels Fladberg.

 

 

 

Læs også