Vandplaner fik hård medfart

KRITIK: Vandplanerne fik hårde ord med på vejen af Djursland Landboforenings formand Hans Gæmelke.

»Som en sæl på en isflage, der flyder rundt imellem et utal af farer«.

Med det billede på landbrugets situation netop nu, indledte Djursland Landboforenings formand, Hans Gæmelke, sin beretning ved den årlige generalforsamling. Generalforsamlingen blev afviklet i Hornslet Hallerne.

En af de farer der i øjeblikket truer landbruget er de nye vandplaner, som fik en hård medfart i formandens beretning.

- Planerne er skrap læsning for landbruget. Krav om 36 og 25 procents reduktion af kvælstofudvaskningen til henholdsvis Randers Fjord og Århus Bugt virker som en kæmpestor og næsten umulig udfordring, sagde Hans Gæmelke.

- Der ydes kompensation til de lodsejere, der bliver berørt af de målrettede tiltag men vi kender endnu ikke kompensationens størrelse, fortsatte han.

Tjek ejendommen
Han opfordrede til, at man selv på By- og Landskabsstyrelsens hjemmeside, www.blst.dk, orienterer sig om sin egen ejendom.

Indtil kort efter generalforsamlingen var planerne i teknisk forhøring, hvor kommunerne skal rette fejl og mangler.

- Vi ved, at planerne har en del af disse fejl og mangler. Derefter kommer de i offentlig høring på seks måneder, hvor alle kan komme med forslag og indsigelser. I bør derfor som landmænd være opmærksomme på at få egne interesser varetaget bedst muligt, lød opfordringen fra formanden.

Ifølge Hans Gæmelke har Djursland Landboforening i et brev til Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune understreget, at der mangler konsekvensvurderinger af virkemidlerne, da der endnu ikke er regnet på hverken landmændenes tab eller de samfundsøkonomiske konsekvenser.

- Desuden har vi et ønske om målrettede og effektive løsninger uden tab for landbruget, fortsatte han.

 
Trods landbrugets svære situation og de vanskeligheder som erhvervet står i netop nu, så opfordrede Hans Gæmelke sine medlemmer til at op om deres egen organisation. Det skete på foreningens generalfosamling.

- Landbrug & Fødevarer så dagens lys i juni 2009. Mange af jer vil sikkert sige, at dem har vi nu ikke hørt meget til siden, og det kan I for så vidt have ret i. Men det er mit foreløbige indtryk, at der foregår meget bag linjerne i organisationen. I så stor en landsorganisation vil det tage lidt tid, før alt virker helt efter hensigten, sagde han

- Men den nye formand Michael Brockenhuus-Schack har min fulde opbakning til den linje, han har lagt, fastslog Hans Gæmelke.

- Lige nu ser vi, at det er svært at fastholde sammenholdet i en så stor og interessefyldt organisation. Det er det værste, der kan ske nu: At vi begynder at slås imod hinanden indbyrdes de forskellige faggrene og interesser imellem, lød det fra formanden med en slet skjult henvisning til blandt andet den nye forening Bæredygtigt Landbrug.

- Jeg kunne godt få det indtryk, at der er mange ministerier, embedsmandsinstitutioner og andre interesseorganisationer, der gerne ser en splittelse i vores erhverv, for derigennem at få deres agenda på banen. Og det må ikke ske - vi vil derved komme til at stå meget svagere, fortsatte formanden

Miljøgodkendelser
Ifølge Hans Gæmelke kom der i løbet af 2009 kommet væsentlig mere skred i sagsbehandlingen. Men der er fortsat stor forskel på kommunernes håndtering og administration af miljøgodkendelser.

- Men status er desværre, at de fleste kommuner i forskelligt omfang opstiller egne retningslinjer for sagsbehandlingen vedrørende udvidelse af husdyrbrug i bestemte områder, forklarede han.

- Det ser ud til, at der fra 1/8 2010 kommer skærpelser i forhold til ammoniakkrav til husdyrbrug. Således forventes det, at der ved specifikke naturtyper bliver tale om en maksimal totalbelastning af kvælstof i stedet for en merbelastning, som vi kender det i dag. Dette vil ramme nogle bedrifter hårdt, sagde Hans Gæmelke.

Endelig er der lagt op til en skærpelse af de generelle ammoniakreduktions-krav pr. 1/1 2011 på 30 procent mod de i dag 25 procent, lød det fra formanden.

Ålaug
Hans Gæmelke opfordrede igen i år til at medlemmerne organiserer sig i ålaug eller vandløbslaug.

Et af argumenterne er blandt andet, at der ifølge de foreløbige vandplaner lige nu er udsigt til, at samlet 911 km vandløb i de tre hovedvandoplande, der berører landmænd i Djursland Landboforening, skal have ændret vedligeholdelsespraksis.

- I den situation vil det være godt at stå samlet lokalt over for staten og senere kommunerne, når først vandplanerne og senere handleplanerne kommer i almen høring, sagde formanden.

Mere handling, tak
Under debatten markerede Mogens Hvis, Hevring, at han savner mere handling fra Landboforeningen netop i forhold til konsekvenserne af Grøn Vækst og de kommende vandplaner.

- Foreningen skal på banen nu inden det er for sent. Hvorfor er Djursland Landboforening ikke mere aktiv overfor de voldsomme udfordringer, som vi står overfor? spurgte Mogens Hvid

Fra Hans Gæmelke lød svaret blandt andet, at der i øjeblikket forhandles om kompensationer.

- Men vi får ikke noget ud af at råbe op, vi er nødt til at gå forhandlingens vej. Men jeg vil i samme ombæring gentage opfordringen til, at vi holder sammen. Kun på den måde kan vi få mest mulig indflydelse, fremgik det blandt andet af formandens svar.

Endelig kom det frem, at landboforeningen i øjeblikket arbejder på at få arrangeret et stormøde i Randers sidste i marts, hvor landbrugets aktuelle situation vil blive diskuteret.

Samtlige folkevalgte inklusive formand Hans Gæmelke opnåede genvalg ved generalforsamlingen.

------

 

---------------

Randers:

Århus:

Favrskov:

Læs også