Derfor engagerer Danish Agro sig i Aarhusegnen

Danish Agro har gang på gang magtet at overtage andre selskaber i branchen. Årsagen er blandt andet forsigtige forretningsprincipper gennem mange år, understreger direktør.

Så skete det igen: Danish Agro deltog i en overtagelse af et nødlidende selskab i branchen.

Denne gang var det Aarhusegnens Andel, som det sjællandske andelsselskab med hovedsæde i Karise netop har overtaget sammen med DLG.

Siden 2007 er KOF Agro ved Kolding og S.A.B A.m.b.a. på Fyn blevet en del af Danish Agro. Begge nødlidende selskaber, som ikke er blevet opkøbt som led i en aktiv handlingsplan, men som har budt sig til over for Danish Agro.

- Med vores engagement i Aarhusegnen er vi gået så langt, som vi kunne. Vi havde ikke set det komme, og vi ville da gerne have ventet lidt med en overtagelse, men det er jo ikke os, der bestemmer, hvornår andre selskaber ønsker strukturændringer, forklarer Christian Junker, der er adm. direktør i Danish Agro.

Han tilføjer:

- Der er ingen tvivl om, at hver gang vi er med til at redde en virksomhed, så presser det balancen i virksomheden og likviditeten. Men læg mærke til, at vi historisk set har været ret gode til at regenerere virksomhederne igen. Det skyldes blandt andet, at det har været moderne virksomheder med gode anlæg, erfarne medarbejdere og et godt kundeunderlag. Virksomhederne har blot haft en tendens til at trykke lidt for hårdt på speederen og vækste mere, end konsolideringen var til.

Christian Junker henviser blandt andet til, at KOF Agro, som nu har været en del af Danish Agro-familien i tre år, i dag skaber rigtig god værdi til fællesskabet.

Ansvar
Både Christian Junker og bestyrelsesformanden i Danish Agro, Jørgen H. Mikkelsen, skal i de kommende dage forsvare selskabets beslutning om at være med til at overtage Aarhusegnen over for medlemmerne på selskabets generalforsamling og medlemsmøder.

Et af spørgsmålene, der utvivlsomt vil blive diskuteret, er: Hvorfor lod Danish Agro ikke bare Aarhusegnen være, ud fra devisen »lad falde, hvad ikke kan stå?«.

Jørgen H. Mikkelsen:

- Ansvaret er i dette tilfælde langt bredere end den superliberale holdning om at lade falde, hvad ikke kan stå. Hvis Aarhusegnen havde fået lov til at gå konkurs, ville det have kunnet svække tilliden til andelsselskaberne i en grad, som jeg ikke kan vurdere omfanget af.

Jørgen H. Mikkelsen understreger, at de danske landmænd derfor må påtage sig et fælles ansvar for at være med til at redde nødstedte andelsselskaber, hvis tilliden til andelsselskaberne skal bevares bredt.

- Det er nødvendigt, at vi står sammen og værner om vores andelsselskaber, hvis vi fortsat skal bevare deres styrke, pointerer Jørgen H. Mikkelsen.

Råderum
At der er et økonomisk frirum i Danish Agro, der gør selskabet i stand til at være med til at overtage Aarhusegnen, lader Jørgen H. Mikkelsen og Christian Junker ingen være i tvivl om.

- Omkostningsniveauet i Danish Agro er fornuftigt. Vi kører med en samlet set tilfredsstillende konsolidering. Ikke mindst vores investeringer i de associerede selskaber giver et ganske pænt bundlinje-resultat. Det kan landmændene være godt tjent med, siger Jørgen H. Mikkelsen.

Christian Junker:

- I de 23 år, jeg har været i virksomheden, har vi fokuseret meget på at have et godt produktionsapparat, at levere ordentlige varer, at have en god stab af medarbejdere, osv. Vi har haft en ganske almindelig, lidt slidsom adfærd, hvor vi har fokuseret på god lønsomhed - vare for vare - i nogle reelle, fysiske handler. Det har kunnet lade sig gøre, fordi vi samlet set i virksomheden har haft en god konkurrencekraft.

- Vi har i det hele taget nok fokuseret på de mere konservative dyder, blandt andet i vores risikostyring. Samtidig har vores samspil internt i selskabet fungeret så godt gennem årene, at selskabet år for år har kunnet give overskud.

Forberedt
Dertil kommer, understreger Christian Junker, at Danish Agros behov for nyinvesteringer er meget beskedne.

- Selskabet afskriver årligt 50 millioner kroner op imod et behov for nyinvesteringer i niveauet 15-20 millioner kroner. Sammenlagt afskriver vi derfor langt mere, end vi investerer. De anlæg, vi har fået ind gennem opkøb, er gode anlæg, som vi har købt til fornuftige priser. Alt dette gør, at vi har haft mange år til at udvide vores indtjeningsgrundlag.

- At vi føler os parate til at deltage i overtagelsen af Aarhusegnen skal i øvrigt også ses i lyset af, at vi forventer, at S.A.B. vil være fuldt indkonsolideret i Danish Agro på 12-24 måneder, siger Christian Junker.

Jørgen H. Mikkelsen:

- Vi går kun ind i andre selskaber, hvis der er perspektiver i det. Det handler ikke om, at vi ønsker at være imperie-byggere.

Sidste
I øvrigt forventer hverken Jørgen H. Mikkelsen eller Christian Junker, at der vil komme flere selskaber til salg i den danske grovvarebranche inden for en overskuelig fremtid.

- Aarhusegnen er efter min opfattelse det sidste selskab i den danske grovvarebranche, som har haft speederen meget i bund, lyder det fra Christian Junker.

Læs også