Direktør stopper i Aarhusegnen

Ordførende direktør Vagn Aage Jensen er opsagt. Tidligere Hedegaard-direktør har med omgående virkning fået det fulde ansvar for foderstofselskabet.

Grovvareselskabet Aarhusegnens Andel får ny administrerende direktør. Den tidligere direktør for Hedegaard Koncernen, Finn V. Nielsen, der tiltrådte som sideordnet direktør i Aarhusegnen pr. 1. januar, får med omgående virkning det fulde ansvar for virksomhedens drift.

Tidligere ordførende direktør, Vagn Aage Jensen, forlader Aarhusegnens Andel som en konsekvens af uenighed med bestyrelsen om selskabets fremtidige strategi.

Det var ellers planen, at Finn V. Nielsen og Vagn Aage Jensen skulle have fungeret som sideordnede direktører, og i en periode støtte hinanden i et glidende generationsskifte.

Men efter blot få dages parløb har Vagn Aage Jensens uenighed med bestyrelsen om den fremtidige strategi imidlertid betydet, at bestyrelsen har besluttet udelukkende at satse på Finn V. Nielsen.

Stor vækst
Jens Kobberø Thomsen, der er formand for bestyrelsen, siger:

- Det var vores opfattelse, at en udvidelse af direktionen var en god idé, men det har vist sig, at uenigheden om selskabets fremtidige strategi stikker dybere end som så. Derfor har bestyrelsen besluttet at opsige Vagn Aage Jensen, og allerede nu overdrage det daglige ansvar for selskabets drift til Finn V. Nielsen.

Fyringen af Vagn Aage Jensen kommer efter, at Aarhusegnen er vokset særdeles kraftigt i de seneste offentliggjorte regnskabsår, 2007 og 2008. I 2008 øgede selskabet således for andet år i træk sin omsætning med over 30 procent, til over 3,5 milliarder kroner, mens driftsresultatet blev 55 procent større i forhold til 2007, svarende til knap 74 millioner kroner.

Dermed omsatte hver medarbejder i moderselskabet gennemsnitligt for næsten 14 millioner kroner, hvilket Aarhusegnen selv betegner som meget pænt sammenlignet med andre i branchen.

Under Vagn Aage Jensens ledelse har Aarhusegnen desuden været i stand til at øge markedsandelen i et vigende marked hvert eneste år siden 2004.

For offensiv?
Sidste år fortsatte Aarhusegnen sin offensive stil med flere satsninger, blandt andet opkøbet af den private grovvarevirksomhed J. B. Møller, som skulle hjælpe Aarhusegnen med at trænge bedre ind på markedet i Sønderjylland.

På spørgsmålet om Vagn Aage Jensens strategi er mere offensiv, end bestyrelsen bryder sig om, svarer Jens Kobberø Thomsen:

- Vagn Aage Jensen har altid gerne villet præge branchen, mens Finn V. Nielsen nok står for en mere konsoliderende politik.

Mere vil Jens Kobberø Thomsen ikke sige, før bestyrelsen har haft lejlighed til at præsentere den strategi, som de har arbejdet med i et stykke tid, for repræsentantskabet ved generalforsamlingen sidst i februar.

I gode hænder
Jens Kobberø Thomsen anerkender dog Vagn Aage Jensen som en mand, der har præget branchen i mange år.

- Men nu har vi fået en anden stor kapacitet ind i form af Finn V. Nielsen, der er branchekendt. Så virksomheden er i gode hænder, lyder det fra formanden. Han oplyser, at beslutningen om fyringen er truffet i forståelse med Vagn Aage Jensen, der endnu en tid vil stå til rådighed for sin gamle arbejdsgiver.

Administrerende direktør Finn V. Nielsen er 52 år og et kendt navn i grovvarebranchen. Han har tidligere været ansat i Hedegaard Koncernen gennem mange år - senest som administrerende direktør. En stilling, han forlod i foråret 2009.

Foruden jobbet som direktør sidder Finn V. Nielsen i en række bestyrelser – herunder de børsnoterede selskaber AaB A/S, Spar Nord FormueInvest A/S samt Sparekassen Hvetbo A/S.

Læs også