Landbrug & Fødevarer håber lykken vender i 2010

L&F vil søge at begrænse skadevirkningerne af krisen, lyder det blandt andet i en nytårsudtalelse fra formandskabet i Landbrug & Fødevarer.

Vi har netop taget hul på et friskt nyt år, som forhåbentligt vil blive mindre stormfuldt end 2009.

Mange landmænd oplevede i 2009 den største økonomiske krise i årevis, og bekymringen om konkurs er kommet tæt på hos mange. Men økonomerne melder om opklaring i horisonten. Og selvom situationen på vores bedrifter vil være svær et stykke tid endnu og mange landmænd også i 2010 vil have en meget anstrengt økonomi, så oplever vi heldigvis igen, at nogle sektorer er på vej frem, og at troen på fremtiden generelt er på vej op.

Lad os håbe, at opklaringen snart får bidt sig fast og bredt sig. Indtil da skal vi hver især have benhårdt fokus på at optimere driften, og forbedre den finansielle styring på vores bedrifter.

Økonomi i landbruget
I vores fælles organisation vil vi via en tæt dialog mellem Landbrug & Fødevarer, vores lokale rådgivningscentre og den finansielle sektor følge udviklingen, og søge at begrænse skadevirkningerne af krisen ved i samarbejde at finde de bedste politiske, markedsmæssige og rådgivningsmæssige løsninger, der kan forbedre situationen.

Derudover vil vi i vores politiske arbejde fra Axelborg også i 2010 have fokus på at sikre en konkurrencedygtig landbrugsproduktion, og minimere omkostningerne på den enkelte bedrift – blandt andet ved at søge at minimere politisk bestemte omkostninger som eksempelvis jordskatter og gebyrer.

Indflydelse på rammevilkår
I vores foreninger og på Axelborg skal vi sikre maksimal indflydelse på de rammevilkår, som udstikkes af politikerne på Christiansborg og i kommunerne. Landbruget er et af de mest regulerede erhverv, der findes - på godt og ondt.

Reguleringen og kontrollerne gør, at vi blandt andet kan være stolte af en høj fødevaresikkerhed, og at vi kan dokumentere alle led i vores produktionskæde. Men når reguleringen tager overhånd eller administreres forkert, betyder det omkostninger og kontroller, som mange landmænd oplever som formålsløse og i værste fald krænkende for retssikkerheden.

Det er afgørende, at reglerne giver os fleksibilitet og mulighed for at optimere på bedriften - og dermed giver ansvaret tilbage til os landmænd. Vi vil derfor i 2010 sætte fokus på den enkelte landmands retssikkerhed og arbejde for at sikre en forvaltning, som både myndigheder og landmænd kan være tjent med.

Grøn Vækst
Grøn Vækst vil også i 2010 være et af de store fokusområder politisk. Selvom regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en aftale om de overordnede rammer, er der fortsat store udfordringer i at påvirke udmøntningen af aftalen mest muligt.

Landbrug & Fødevarer vil have fokus på udpegningen af områder for randzoner, fuld tilbageførsel ved omlægningen af pesticidafgifterne og størst mulig fleksibilitet ved den kommende omlægning af kvælstofreguleringen. I et samarbejde mellem lokale foreninger og Axelborg skal vi også sikre, at vi får indflydelse på arbejdet med de 23 vandplaner og de 254 natura 2000-planer, som skal udarbejdes og som kan få stor betydning for den enkelte lodsejer.

Godt rustet
Andre mål for det politiske arbejde i 2010 er: Forbedring af miljøgodkendelsesordningen, EU’s landbrugspolitik, indspil til klimastrategi, midler til forskning og innovation.

Listen er lang, men med vores nye fælles organisation Landbrug & Fødevarer står vi godt rustet til at tage udfordringerne op. Det gælder også indspil til de mere overordnede politiske drøftelser – for eksempel i regeringens Vækstforum og i forbindelse med statsministerens 10-punktsplan for Danmark i 2020.

Det politiske arbejde i Landbrug & Fødevarer sker i et tæt og godt samarbejde mellem folkevalgte og ansatte – det løbende daglige arbejde overfor blandt andet ministerier udføres af de ansatte, men det er os valgte, der udstikker strategien og pejlemærkerne for det politiske arbejde og deltager i de politiske forhandlinger. I Landbrug & Fødevarers primærbestyrelse mødes vi hver måned og fastlægger den politiske strategi godt hjulpet på vej af input fra formanden for jeres lokale forening, input fra delegeretmødet og fra sektioner og udvalg.

Maksimal indflydelse
Fælles for alle udfordringer i 2010 er, at vi vil søge at få maksimal indflydelse på rammerne for landbrugets fremtid ved en god og konstruktiv dialog med politikere, myndigheder og vores omgivelser. Vi vil sætte fokus på landbrugets betydning for vores samfund – fra arbejdspladser og eksportindtægter til løsninger på klimaudfordringerne med bioenergi. Det bliver alfa og omega, at vi får sat landbruget på dagsordenen som fremtidens erhverv.

Det betyder også, at vi ikke hver gang, vi oplever noget, som vi er uenige i, skal protestere i alle medier – selvom det er det vi har mest lyst til. Vi er nødt til at tilpasse vores kommunikation til den politiske dagsorden og til den verden, vi lever i.

Derfor vil I også opleve, at vi i vores kommunikation med omverdenen i de landsdækkende medier har fokus på, at komme med løsninger og ikke kun påpege problemer. Vi vil fokusere på de ting, vi reelt kan lave om på og sætte ind præcis der, hvor det har størst effekt for vores erhverv og for jer medlemmer.

Godt nytår til alle. 

Læs også