187 millioner kroner til at fjerne landsbyslum

Statens Byggeforskningsinstitut peger på, at der er 10.000 nedrivningsmodne boliger på landet. Nu er der afsat en pulje på 150 mio. kroner på finansloven som en begyndelse, og kommunerne bidrager med 37 mio. kroner.

- Det er alt for lidt, siger lektor i landdistrikts- og landsbyplanlægning, arkitekt Jørgen Møller, Aalborg Universitet i en kommentar til, at der nu for første gang er afsat 150 millioner kroner til nedrivning af slum på landet. Han peger på, at Statens Byggeforskningsinstitut har opgjort ruinernes antal til 10.000.

De 150 millioner kroner er en indsatspulje, som netop er fordelt til 34 kommuner med særlige behov. Kommunernes bidrag er på 37 millioner kroner, så der i 2010 er 187 millioner kroner at gøre godt med.

- Der er da en begyndelse, siger Jørgen Møller, men der er også tale om et forsømt område, så der bør fremover stilles endnu større beløb til rådighed.

Ruiner skal væk
Carsten Abild, Otterup, der er formand for Landsbyerne i Danmark og regionsrådsmedlem i Region Syddanmark, ser også gerne, at der kommer flere penge i indsatspuljen.

- De gamle købstæder har fået milliardbeløb gennem de sidste 40 år til byfornyelse, mens vi har nærmest tryglet om at få en lignende ordning på landet.

- Nu er det vigtigt at få mest muligt for pengene, siger Carsten Abild.  Det kan ske ved, at vi fjerner ruinerne af gamle udtjente boliger og driftsbygninger, men vi skal også sørge for, at nedbrydningsmaterialer genbruges.

- Der kan spares penge til deponi og CO2 ved at genbruge mursten. Jo mere vi genbruger, des mere kan pengene række, siger Carsten Abild. Jeg vil opfordre kommunerne til at hjælpe projekterne igennem, så vi får det gjort pænere på landet, men også, at der gives byggetilladelser til genopførelse af boliger og indretning af renoverede driftsbygninger til erhverv.

Nyt byggeri
- Landboturismen bliver mere udbredt, siger Carsten Abild. Mange stuehuse kan ombygges og udlejes som ferieboliger. Til forskel fra sommerhusområderne kan disse boliger udlejes hele året og skabe liv på landet og dels give et dækningsbidrag til ejerne.

Carsten Abild peger på, at det at fjerne ruinerne også får en social betydning. Saneringsmodne boliger er ofte udlejet til ubemidlede tilflyttere, som er blevet en social belastning for kommunerne.

- De forsømte boliger bør tages ud af boligmarkedet og erstattes af nye. Det vil gøre det endnu mere attraktivt at bo i landsbyerne for erhvervsaktive børnefamilier og for dem, der gerne vil bo og være en del af landsbyfællesskabet.

- Nu har vi fået begyndt på »landsbyfornyelsen«. Pengene bruges med omtanke, og så skal vi sørge for, at der også i de kommende finanslove afsættes penge til det gode formål, siger Carsten Abild.

Læs også