Sådan hæves bundlinjen for kartoffelavlerne

Hvis avlerne lader 10 procent af kartoflerne sidde i jorden, kan det nuværende tab på 750.000 kroner ændres til et plus, siger konsulent.

150 kartoffelavlere deltog torsdag aften i Dansk Kartoffelproducentforenings stormøde i Grindsted, hvor baggrunden var de rekordlave priser på spisekartofler.

I et indlæg gennemgik Benny Jensen, planteavlskonsulent i BJ-Agro, økonomien med aktuelle stykomkostninger, sorteringsomkostninger og kapacitetsomkostninger.

- Det koster 34.000-39.000 kroner pr. hektar at dyrke spisekartofler. Vi taler om minimumsomkostninger, og det er uden jordleje, understregede han.

I øjeblikket ligger kartoffelprisen omkring 75 kroner pr. hektokilo, og det giver en indtægt på mellem 25.000-29.000 kroner pr hektar.

- Resultatet bliver et minus på 6.000-12.000 kroner pr. hektar, og efter jordleje bliver det et underskud på 10.000-20.000 kroner pr. hektar, sagde Benny Jensen.

Skindet på næsen
- Sådan ser det ud her og nu, og det er ikke alle avlere, der har råd til at vente på, at tingene bare vender af sig selv i løbet af sæsonen, vurderede han.

Derefter viste han en beregning, hvor prisen var 120 kroner pr hektokilo. Så blev det til indtægter på 39.000-45.000 kroner pr. hektar, og resultatet blev et plus på 1.000-10.000 kroner pr. hektar, hvoraf der skal betales jordleje.

- Ved en pris på 120 kroner er der over halvdelen af jer, der kan holde skindet på næsen. Hvis avlerne ikke vil sælge deres kartofler, vil det påvirke prisen. Det er jer, der skal tage initiativet og kræve en ordentlig pris, opfordrede konsulenten.

Benny Jensen gennemgik derefter et eksempel med en bedrift med 50 hektar kartofler. Ved at undlade at høste 10 procent af kartoflerne var der et fald i omkostninger på 90.000, og ved en forventet værdistigning på 45 kroner pr. hektokilo blev salgsværdien af de resterende 45 hektar øget med 911.000 kroner. Det resulterede i en bundlinje, der blev hævet med en million kroner.

Forudsætningerne
- Med de nuværende priser er der et tab på 750.000 ved at dyrke 50 hektar kartofler. Hvis vi lader 10 procent af dem sidde i jorden, giver det et samlet resultat, der er 250.000 kroner bedre end nu-situationen, forklarede planteavlskonsulenten.

Men det forudsætter, at avlerne lader kartoflerne sidde, at de holder igen på leverancer i det hele taget, og at de kræver meget højere pris for lagerkartofler.

Pakkerierne skal også spille med.

- Der er allerede tre pakkerier, der har sagt, at de vil være med til at låse 10 procent af kontraktmængderne til alternativ afsætning ud af Skandinavien, og så skal de også kræve en meget højere pris i licitationer, understregede Benny Jensen.

Målet er, at de fleste avlere kommer nogenlunde gennem denne sæson, og så skal avlerprisen stige 50 øre pr. kilo på lagerkartofler.

Læs også