Nationalpark-skeptikere vil danne forening

- Jeg er for naturen. Men jeg er imod den udemokratiske måde, man vil tromle en nationalpark igennem på, siger Christian Ahlefeldt-Laurvig, som står på spring til ny forening.

En forening for nationalpark-skeptikere kan være en realitet den 30. september. Her er der nemlig indkaldt til stiftende generalforsamling på Hotel Ærø i Svendborg.

Formålet er at formalisere den lokale skepsis imod en nationalpark på Sydfyn.

- Lad mig understrege, at jeg er for naturen. På Tranekær Gods gør vi allerede rigtigt meget for flora og fauna. Og vi har et forbilledligt samarbejde med de lokale miljømyndigheder. Men det set-up, kommunerne har lavet omkring nationalparken, er dels udemokratisk og dels en direkte trussel mod mit levebrød. Og det samme gælder for alle andre landmænd og øvrige erhvervsgrupper, som risikerer at komme til at ligge indenfor en sydfynsk nationalpark, siger godsejer Christian Ahlefeldt-Laurvig, Tranekær Gods til Landbrug FYN.

Møder op
Christian Ahlefeldt-Laurvig understreger, at han agter at møde op til skeptiker-foreningens stiftende generalforsamling i Svendborg.

- Og lur mig, om jeg ikke også bakker den op, siger han, og tilføjer:

- Det, jeg frygter, er i sidste ende en overordnet og central styring fra Miljøministeriet. Det er jo naivt at tro, at rammevilkårene for erhvervslivet bliver bedre indenfor en nationalpark. For hvis der ikke kommer stramninger, som man påstår, hvorfor så overhovedet lave en park?

Beslutningen er truffet
I stedet for oprettelsen af en nationalpark vil det ifølge Christian Ahlefeldt-Laurvig være langt bedre at promovere alt det, de lokale i og omkring Det Sydfynske Øhav allerede gør for naturen og medborgerne.

- Jeg kan godt frygte, at de involverede kommuners borgmestre vil lave et turistprojekt, som tilsidesætter landbrug, fiskeri og det øvrige erhvervsliv i området. For mig et se har borgmestrene allerede truffet deres beslutning. Ellers havde de ikke afsat 16 millioner kroner til hele »forarbejdet«, sådan som det er tilfældet.

- Men realiteterne er, at vi ikke kan leve af fuglekig, vejboder og fred og ro alene. Vi er nødt til at kæmpe for at bevare et levedygtigt erhvervsliv, understreger Christian Ahlefeldt-Laurvig.

 

Læs også