Landmand: Giv os kompensation for forsinket støtte

Landmænd, der får udbetalt støtten senere end planlagt, bør kompenseres økonomisk, mener vestjysk mælkeproducent.

Mælkeproducenten Kristian Ole Kristensen, Hover ved Spjald, er helt på det rene med, at hans bedrift af og til skal udsættes for kontrol fra myndighedernes side. Men målet er fuldt, når den blotte kontrol automatisk udløser en udskydelse af udbetalingen af EU-støtten på flere måneder, mener Kristian Ole Kristensen, der driver bedriften 2 K Kristensen I/S sammen med sin søn, Kristian Kristensen.

I december måned 2008 fik 2 K Kristensen I/S ikke som sædvanligt årets EU-støtte udbetalt, fordi bedriften var blevet »udtrukket« til kontrol. Derfor ventede myndighederne til juni måned med at udbetale støtte. Dette resulterede i, at 2 K Kristensen måtte ændre i bedriftens budget og – nok så alvorligt - gå til banken for at bede om yderligere kredit.

Med hatten i hånden i banken
- Det drejede sig om et beløb på i alt 1,3 millioner kroner, hvilket er et stort beløb set i forhold til vores omsætning på 5,5 millioner kroner. Alt sammen fordi myndighederne vil foretage kontrol om vinteren i stedet for at gøre som i Tyskland, hvor landmændene får støtten udbetalt i løbet af december måned. Et andet eksempel er Sverige, hvor der heller ikke er vinterkontrol, siger Kristian Ole Kristensen.

Han foreslår i stedet, at myndighederne gør deres kontrol færdig inden december, så al støtte kan udbetales inden nytåret.

- Det er under al kritik, at myndighederne holder et milliontilskud tilbage i så mange måneder. Beløbet er så stor en del af vores indkomst, at det i længden er uholdbart med en så stiv og gammeldags administration af ordningen, lyder kritikken fra Kristian Ole Kristensen.

Udskudt skat
- Jeg kan så forstå, at der ikke er hjemmel i EU-lovgivningen til at udbetale rentekompensation for perioden (se Effektivt Landbrug tirsdag den 4. august). Men så må vi kunne få udskudt skatten i stedet, foreslår Kristian Ole Kristensen.

Alternativt kunne myndighederne udbetale en del af støtten til planmæssig tid, det vil sige senest i december, og så holde resten tilbage, indtil det er afklaret, om der eventuelt skal ske et træk i det resterende støttebeløb, foreslår Kristian Ole Kristensen.

Den vestjyske landmand tilføjer, at det måske også er muligt for de danske myndigheder at trække eventuel for meget udbetalt støtte i næste års støtte i stedet.

Forsinket støtte
Kristian Ole Kristensen, hvis bedrift er økologisk, undrer sig også over, hvorfor han først får udbetalt øko-støtte og MVJ-støtte, når udbetalingen af enkeltbetalingsstøtten er overstået. I alt udgør øko-støtten og MVJ-støtten en halv million kroner for 2 K Kristensen I/S, der ligger i en ådal.

Udbetalingen af støtte efter enkeltbetalingsordningen skal ske i perioden fra den 1. december til den efterfølgende 30. juni. FødevareErhverv har dog en målsætning om at få udbetalt den væsentligste del af støtten inden den 1. januar.  FødevareErhverv nåede ikke helt målsætningen om udbetaling til 95 procent af ansøgerne om enkeltbetaling i 2008, og det betød, at godt 8 procent af landmændene først fik udbetalt støtten i 2009.

Forsinkelsen af udbetalingen af de ansøgninger, der var udtaget til kontrol, opstod først og fremmest på grund af et stærkt forøget antal fysiske kontroller, fordi der i de foregående år var fundet for mange fejl i ansøgningerne. Dertil kom, at udvikling og implementering af nye it-systemer på kontrolområdet gav forsinkelser.

Især de vanskelige økonomiske vilkår for landbrugserhvervet er årsagen til, at Fødevareministeren har besluttet, at der skal udbetales forskud i 2009, efter at EU-Kommissionen har åbnet mulighed herfor i 2009. FødevareErhverv gør endvidere en ekstra indsats for, at flere landmænd får landbrugsstøtten udbetalt tidligere i år.

FødevareErhverv har valgt at kommentere Kristian Ole Kristensens forslag til ændringer skriftligt. Læs indlægget her:

Tre uger senere forventer vi at udbetale forskud til yderligere 10 procent af ansøgerne, hvor beløbet vil være til rådighed den 10. november 2009. Derudover forventer vi at udbetale den fulde støtte til 93-95 procent af ansøgerne den 1. december og til 97-98 procent senest den 31. december 2009.

 

Delvis udbetaling
Der var ikke i de EU-regler, der var gældende i 2008, mulighed for en delvis udbetaling af enkeltbetalingsstøtten.

Der er desuden ingen hjemmel til at udbetale støtten inden kontrollens gennemførelse og derefter reducere støtten det følgende år med det eventuelt for meget udbetalte.

MVJ- og økologistøtte
De årlige MVJ-ansøgninger behandles først, når sagsbehandlingen af enkeltbetalingsstøtten er afsluttet. Der er normalt tale om de samme arealer. Det er derfor hensigtsmæssigt, at problemer i forhold til kontrol af arealer behandles samlet, hvorved den sagsbehandling, der er foretaget i forbindelse med enkeltbetalingsstøtten, kan genbruges.

Dette betyder blandt andet, at de oplysninger, landmanden har givet i forbindelse med høringer omkring enkeltbetalingsstøtten, også bruges ved behandlingen af MVJ-ordningerne. Samlet set giver dette en mere effektiv behandling, end hvis hver ordning skulle behandles separat.

FødevareErhverv har ikke mulighed for at besvare spørgsmål om skatteforhold i forbindelse med udbetaling af støtte.

Af Ann Hofmeyer Rask, fuldmægtig, Landbrugsstøttekontoret

Udbetalingen forudsætter, at sagsbehandlingen er afsluttet. Forskuddet forventes derfor udbetalt til cirka 60 procent, svarende til cirka 33.000 ansøgere, således at beløbet er til rådighed den 20. oktober.

Læs også