Katastrofal lav tilmelding til KU-LIFE

Interessen for at søge ind på de traditionelle landbrugsfaglige universitetsuddannelser er faretruende lav.

I går den 30. juli blev listerne over optagne studerende på universitetsuddannelserne offentliggjort. Herunder de landbrugsfaglige universitetsuddannelser på Det Biovidenskabelige Fakultet (LIFE) under Københavns Universitet - tidligere Landbohøjskolen. Heraf fremgår det, at interessen for de landbrugsfaglige uddannelser tilsyneladende kun er faldende.

De officielle tal viser, at der i år kun er optaget 65 på uddannelsesretningen Naturressourcer, der blandt andet giver muligheden for at læse videre til agronom, som er én blandt i alt 14 andre kandidatuddannelser.

100 ledige pladser
Fra LIFE oplyses det, at der i alt er plads til 165 på studieretningen, og at der altså er plads til endnu 100 studerende, inden studiepladserne er fyldt op. Sidste år, var der kun 59 optagne på studieretningen, mens der i 2007 blev optaget 86 studerende.

Siden agronomuddannelsen blev indlemmet under Naturresourcer, er det kun gået ned af bakke for antallet af studiesøgende. Og de officielle tal viser, at søgningen ikke er blevet bedre siden Landbohøjskolen blev en del af LIFE ved Københavns Universitet i 2006-2007.

På universitetets hjemmeside skorter det ellers ikke på tillokkende fraser, der kunne få unge mennesker til at søge ind på LIFE. Her fremgår det blandt andet at LIFE - Det Biovidenskabelige Fakultet er et af Europas førende universitetsmiljøer inden for fødevarer, veterinærmedicin og naturressourcer. Men de smukke ord har altså ikke overbevist de unge til at søge ind på studieretningen.

Omvendt er pladserne på dyrlægestudiet fyldt op i år ligesom de har været det de fleste foregående år.

Bekymrende udvikling
Formanden for Danske Svineproducenter Torben Poulsen ser med stor alvor på den lave interesse.

- Tallene er meget bekymrende, siger han til Effektivt Landbrug.

Han finder det dels bekymrende, at landbruget fylder så lidt på LIFE, og ikke mindst, at interessen for landbruget tilsyneladende er så lille.

- Jeg så naturligvis hellere, at der var rift om pladserne, siger han og giver udtryk for en frygt for, at det i fremtiden bliver sværere at rekruttere de konsulenter, der er behov for i erhvervet.

Inden redaktionens afslutning var det desværre ikke muligt at få en kommentar fra Landbrug & Fødevarer.

Veterinærmedicin               181    1        2        1            185        185

Biologi-Bioteknologi          44      8        4        4            60          60

Jordbrugsøkonomi             19      1        3                      23          35

Landskabsarkitektur           53      5        4        1     1     64          75

Fødevarevidenskab             65      4                 1            70          110

Naturressourcer                  42      19      3        1            65          165

Skov- og landskabsingeniør         41               2                          43                 52

Læs også