- Hvordan kunne det dog tage så lang tid?

FRUSTRATION: Efter over fire års sagsbehandling traf Miljøklagenævnet i sidste uge en principiel afgørelse, der betyder, at svineproducent Alex Ostersen fra Skjern må opgive sin udvidelse.

En lang sag har nu nået sin afslutning for svineproducent Alex Ostersen fra Skjern.

En sag hvor han ville udvide sin gård fra 249 dyreenheder til 499,7 dyreenheder, har således taget over fire år at få afsluttet.

I april 2005 søgte han om miljøgodkendelsen i Ringkøbing-Skjern kommune. For at få den måtte han vente to år.

Tilladelsen huede dog ikke Danmarks Naturfredningsforening, der straks derefter klagede til Miljøklagenævnet. Efter mere end to års sagsbehandling lykkedes det så endelig nævnet i sidste uge at komme frem til en afgørelse.

En afgørelse der var negativ set med Alex Ostersens briller. Han må ikke udvide.

Nej til udvidelse
- Det var jo helt som ventet. De siger jo nej til alt, siger Alex Ostersen om Miljøklagenævnets afgørelse.

Han fortæller, at hans jord har været klar til udvidelse siden 2005, og i alt har sagen kostet ham et trecifret tusindbeløb. Han forstår simpelthen ikke, at det kunne tage så lang tid. I de sidst to år mens sagen har ligget hos Miljøklagenævnet, har han således ringet hver tredje måned, for at høre hvad der bliver af afgørelsen.

- Hver gang fortæller de, at der er en afgørelse lige på trapperne. Det er helt urimeligt. Jeg er lidt sur over, at man kan tillade sig at behandle et erhverv på denne måde. Den havde jo aldrig gået den anden vej rundt, fortæller Alex Ostersen med henvisning til, hvis landmændene over for myndighederne blev ved med at forhale sager.

For tæt på åen
Grunden til, at Danmarks Naturfredningsforening indbragte sagen for Miljøklagenævnet er, at de mener, at det er uforsvarligt i forhold til nærliggende naturområder at udvide produktionen på det sted, hvor Alex Ostersen har sin produktion. Den ligger nemlig indenfor påvirkningsafstand til både Skjern Å og Ringkøbing Fjord.

Det er også ud fra den betragtning, at Miljøklagenævnet ophæver Alex Ostersens miljøgodkendelse. Der er nemlig alt for mange mangler i miljøgodkendelsen fra Ringkøbing-Skjern Kommune, hvor det modsatte bliver bevist, lyder det i afgørelsen.

- Det kan således ikke uden rimelig tvivl fastslås, at en udvidelse af virksomhedens produktion ikke vil påvirke opretholdelsen af en gunstig bevaringsstatus for de beskyttede arter og natur­typer negativt i de berørte in­ter­na­ti­o­na­le na­tur­be­skyt­tel­ses­om­rå­der, hedder det blandt andet.

- Jeg accepterer, at Danmarks Naturfredningsforening gør, som de gør, men jeg forstår det ikke. Med udvidelsen mener jeg dog, vi ville ikke komme til at belaste miljøet ydereligere, siger Alex Ostersen.

Han vil nu køre sin bedrift videre uden udvidelse. I alt producerer han årligt 65.000 smågrise og 8.000 slagtesvin. Det var på slagtesvinene, at han ville udvide.

- Vi skal nok klare os, men det her betyder, at vi vil være nødt til at eksportere flere smågrise ud af landet. Det er synd. Ikke kun for os, men også for de danske slagteriarbejdere, som det her går ud over, siger Alex Ostersen.

Læs også