Afgørelse endelig på vej

RETSSAG: Flere år gamle sager ser nu ud til endelig at kunne blive afsluttet i retten i Tønder - og forsvareren påstår på vegne af sine tre klienter frifindelse.

I flere år har sønderjyske landmænd gået med en anklage om overproduktion hængende over hovedet, men nu kan de se frem til at få en afgørelse på sagerne.

Som tidligere omtalt har anklagemyndigheden måtte lade fem af otte sager falde, så der var kun tre sager tilbage, da retten blev sat i Tønder - og meldingen var klar:

»Frifindelse«.

Det var det klare krav fra forsvareren, advokat Joan Vollertsen, da det næstsidste punktum i de tre overproduktionssager blev sat - tilbage er kun at vente på afgørelsen fra dommeren.

Modsat forsvareren var kravet fra anklageren, politiassessor Tanya Nissen, der kræver hver af de tre sønderjyske kvægavlere idømt en bøde på 10.000 kroner for overproduktion på deres gårde tilbage til årene 2003 og 2004.

- I de to af sagerne er der for mig at se slet ikke tale om en udvidelse af produktionen, og er dommeren ikke enig i det, bør der i de to sager i lighed med den tredje ske frifindelse, da der er tale om så små overtrædelser, at det ikke er tilstrækkeligt til en bøde, var meldingen fra Joan Vollertsen.

Gamle sager
Uanset dommens udfald er der som tidligere nævnt i Landbrug Syd sket en markant indskrænkning i anklagemyndighedens krav. Gassen er bogstaveligt talt gået noget af ballonen. Fem af otte sager har anklageren helt måtte skrinlægge, og også i de tre tilbageværende sager er påstandene faldet markant.

Oprindelig var påstanden fra anklagemyndigheden mod en landmand fra Bredebro-området en bøde på 20.000 kroner og 80.000 kroner i konfiskation - her er anklagerens samlede krav nu sat ned til 10.000 kroner i form af en bøde, efter anklagemyndigheden har fået sagerne gennemgået ordentligt.

Kravet mod en landmand fra Løgumkloster lød på en bøde på 82.500 kroner og konfiskation af 330.000 kroner - det er en af de sager, anklagemyndigheden helt har opgivet.

Når afgørelsen i de tre tilbageværende og absolut mindre sager ligger i retten i Tønder, er sagen kommet et stort skridt videre, men uanset dommene har parterne stadig mulighed for at anke afgørelserne til landsretten.

- Det er ikke rimeligt, at sagerne skal køre så længe. Landmændene anklages for både det ene og det andet, og det mester falder til jorden.

Sådan lyder kommentaren fra Henrik Frandsen, formand for Sønderjysk Landboforening, omkring sagerne mod de sønderjyske landmænd, der gennem en række år var tiltalt for overproduktion.

- Det meste falder til jorden. Fem sager droppes helt, mens de tre sidste ender med krav om bøder på blot 10.000 kroner. På mig virker det som et principrytteri, hvor anklagemyndigheden fastholder det i stedet for at lade dem falde helt.

- Anklagemyndigheden bør være sikre på, at de får gjort deres hjemmearbejde ordentligt, inden de overvejer at sigte i sådanne sager. Det skal ikke bare være noget pjatteri, som landmændene sigtes for - der skal være noget at komme efter, noterer Henrik Frandsen.

Han opfordrer samtidig kommunerne til at tænke sig om. Det er ikke hensigtsmæssigt, at det administrative personale i en åben dagsorden opfordrer til en politianmeldelse, og at politikerne så træffet et andet valg:

- Så skal naturfredningsforeningen nok komme med en politianmeldelse i stedet, og truslen om politianmeldelser er ikke den rigtige måde at kommunikere med landmænd på, understreger Henrik Frandsen overfor Landbrug Syd.

- Det virker også besynderligt, at der rejses så mange sager i Tønder Kommune. Her er landmændene ikke anderledes end andre steder i landet, hvor vi ikke oplever det samme antal politianmeldelser, siger Henrik Frandsen.

Læs også