Stor mangel på dansk arbejdskraft

KURVEN IKKE KNÆKKET: Landbrugets efterspørgsel på danske medarbejdere er fortsat langt større end udbuddet.

Finanskrise og en begyndende stigende arbejdsløshed i Danmark har ikke ændret på landbrugets desperate mangel på dansk arbejdskraft.

Det vurderer landbrugets største jobformidler, Jobstafetten.dk.

- Langt de fleste landmænd foretrækker danske medarbejdere. Det kan de bare ikke få, for der mangler desperat arbejdskraft inden for dette område, siger formand for Jobstafetten, Jytte Brokholm, der også er leder af Ungdomskontoret i Region Århus.

Hun vurderer, at flere og flere landmænd tager konsekvensen og ansætter udenlandsk arbejdskraft i stedet.

Oven i købet har tendensen de seneste måneder på Jobstafetten.dk været, at udbuddet af danske jobsøgere er faldet lidt, fortæller Jytte Brokholm.

Flere mellemledere
Indehaver af Landbrugets Jobservice, Peder Top, kan også berette om et jobmarked, hvor efterspørgselen efter danske medarbejdere er større end udbuddet.

Især er det svært for landmændene at skaffe kvalificerede driftsledere, og det er specielt inden for den animalske produktion, vurderer Peder Top. Han tilføjer, at det dog fortsat er muligt at finde en god driftleder, hvis man forbereder sig ordentligt med personprofilanalyse, interview og test af kandidaten, osv.

For de landmænd, der er på udkig efter en mellemleder, er situationen dog blevet lidt bedre, erfarer Peder Top.

- Inden for det seneste halve år har vi set en opblomstring i antallet af kandidater til typiske mellemlederjob som fodermester, traktorfører, afdelingsleder, osv. Så selv om udbuddet af arbejdskraft inden for denne gruppe fortsat ikke er større end efterspørgselen, er det den gruppe, hvor det er tættest på, siger Peder Top.

Han vurderer, at en hel del af de nye jobsøgere i Landbrugets Jobservice er tidligere landbrugsmedhjælpere, der har arbejdet i bygge- og entreprenørbranchen, mens det gik godt, men nu vender tilbage til landbruget.

Større udbud
Peter Top tilføjer, at trafikken af unge danskere, der vil i praktik i landbruget via Landbrugets Jobservice, også er steget. Forklaringen er, vurderer han, Dansk Landbrugs kampagne »Jorden Kalder«.

Landbrugets Jobservice rekrutterer også en del landbrugsstuderende fra Ukraine og andre lande uden for EU. Her har der hele tiden været et pænt udbud af studerende, som gerne vil på praktikophold i Danmark. Flere og flere af praktikanterne vælger oven i købet at blive i dansk landbrug efter endt praktikophold, fortæller Peder Top.

Også på Jobstafetten.com, der er en portal med udelukkende udenlandske ansøgere, er udbuddet af jobsøgere langt større end efterspørgselen.

- Det er fortrinsvis ukrainere og andre østeuropæere, der anvender portalen, men som et led i at løse problemet med at skaffe arbejdskraft i landbruget håber vi fremover at kunne tiltrække flere jobsøgere fra lande med en kultur, der mere ligner vores, og hvor sproget ikke er en stor hindring. Det kunne for eksempel være fra Australien, siger Jytte Brokholm.

Læs også