For lidt fytase i mange blandinger

(EFFEKTIVT LANDBRUG) Plantedirektoratet har fundet for lidt fytase i 30 procent af de foderprøver, de undersøgte i 2007. For lidt fytase er imidlertid uheldigt, idet dyrene får for lidt fosfor og miljø for meget.

Plantedirektoratet konstaterer for tiden stigende problemer med for lavt indhold af fytase i foderblandinger i forhold til deklarationen.

I 2007 konstaterede Plantedirektoratet således for lidt indhold af fytase i ikke mindre end 30 procent af de undersøgte prøver. En prøve regnes dog først for at have for lavt indhold af fytase, når der mangler mere end 20 procent af det deklarerede indhold.

- Undersøgelser tyder på, at årsagen til problemet er, at der i foderstofvirksomhedernes fremstilling af foderblandingerne kan ske det, at fytasen bliver ødelagt, oplyser Plantedirektoratet i en.

For lidt fytase i foderet kan have store konsekvenser for den animalske produktion og for sundheden hos de husdyr, der får tilbudt foderet, idet for lidt fytase kan betyde, at dyrene får for lidt fosfor i forhold til normen. Fosfor er især vigtigt for udviklingen og holdbarheden af skellet, bentøj og knogler i øvrigt.

Plantedirektoratet gør desuden opmærksom på, at resultatet at for lidt fytase i foderet kan blive, at man på sigt vil efterspørge foderblandinger med uorganisk fosfor. Det vil føre til en større udledning af fosfor og vil derfor have konsekvenser for vandmiljøet, oplyser Plantedirektoratet.

På baggrund af de mange fund af foder med for lidt fytase i forhold til deklarationen opfordrer Plantedirektoratet og Danske Korn- og Foderstof- Im- og Eksportørers Fællesorganisation, DAKOFO, nu i fællesskab virksomheder, der har problemer med for lidt fytase i foderet til at få undersøgt årsagen og få rettet op på problemet. Samtidig gør Plantedirektoratet opmærksom på, at direktoratet i løbet af efteråret har i sinde at intensivere kontrollen med fytase i foder.

Læs artiklen i sin helhed i Effektivt Landbrug fredag 13. juni.

Læs også