Kommunerne overvåges

(EFFEKTIVT LANDBRUG) Ved et møde mellem Dansk Landbrug, Kommunernes Landsforening og Miljøministeren blev det besluttet at følge kommunernes forvaltning af husdyrloven tæt.

Det skal nu undersøges, om landets kommuner rent faktisk behandler sager om miljøgodkendelser af husdyrbrug i overensstemmelse med husdyrlovens krav om beskyttelse af særligt sårbar natur og vandmiljø eller ej.

Også sagsbehandlingstiderne i kommunerne skal der kigges på, og undersøgelsen foretages af Miljøstyrelsen, Kommunernes Landsforening og Dansk Landbrug, er det blevet besluttet på et møde mellem parterne, der netop har offentliggjort mødets konklusioner.

Ved mødet deltog blandt andre miljøminister Troels Lund Poulsen og Dansk Landbrugs formand Peter Gæmelke.

- Vi fik desværre ikke sat konkrete tal på de mål, vi har sat os, siger Peter Gæmelke, der dog er meget tilfreds med at miljøministeren nu aktivt går ind i arbejdet med at sikre en mere ensartet sagsbehandling af husdyrgodkendelserne i kommunerne, siger Peter Gæmelke til Effektivt Landbrug.

Ved mødet blev der rejst tvivl om de tal, Dansk Landbrug havde indsamlet om behandlingstiderne for husdyrgodkendelserne i kommunerne.

- På det førstkommende møde i den såkaldte 14-dages gruppe skal forskelsbehandlingen mellem kommunerne afklares. 14-dages gruppen er sammensat af embedsmænd fra de involverede parter. Fra Dansk Landbrug er det hovedsagelig Landcentrets folk, der sidder med, forklarer Peter Gæmelke.

- Der skal gøres noget hurtigt, både af hensyn til landmændene og byggeindustrien, der går og venter på grund af lange sagsbehandlingstider.

Miljøministeren, Kommunernes Landsforening og Dansk Landbrug mødes igen om forskelsbehandlingen i kommunernes miljøgodkendelser i juni. Herefter er det planen, at der bliver kvartalsvise møde for at følge situationen

Læs artiklen i sin helhed i Effektivt Landbrug torsdag 24. april.

Læs også