Vejret driller afgrøderne

(LANDBRUG SYD) Kartofler og græsafgrøder tager skade af den megen regn.

Side 9

Medens kornavlerne foreløbig kan nøjes med at være nervøse for om der kommer for meget lejesæd, og de tidligste frøgræsser måske begynder at tage lidt skade i marken, giver det konstante regnvejr for alvor problemer hos især kartoffelavlere og kvægbrugere.

Kartoffelavlerne frygter at skimmelsvampen skal ødelægge deres avl. Derfor beskytter de normalt kartoflerne ugentlig mod svampen, men det er vanskeligt i øjeblikket. For det første vasker regnen hurtigt det beskyttende kemi af planterne igen, og for det andet er det svært at finde sprøjtevejr, og så er der store problemer med at køre i mange marker.

Derfor anbefaler BJ-Agro at der anvendes systemiske midler, som Ridomil og Tyfon, der også trækker ind i planterne og beskytter dem indefra. Det kan ikke siges tydeligt nok – der er kæmpe-risiko for skimmelangreb overalt i kartoflerne!

Hos kvægbrugerne er det især et problem, at 2. slæt ikke blev høstet, inden regnvejret satte ind. Nu har maskinstationerne lange ventelister til 2. slæt, samtidig med at de der snittede i tide, allerede nu bestiller til 3. slæt. Med andre ord – der er arbejde til over en uge med perfekt vejr – og det ser ikke ud til at vi får det foreløbigt.

Problemet når græsset er blevet alt for gammelt, er at der er mange stængler i, hvilket giver lav fordøjelighed, foruden ved at græsset rådner i bunden, med dannelses af div. svampe og andre skadegørere til følge. Endelig går der også alt for lang tid inden væksten kommer i gang igen, med det 3. slæt som gerne skulle kompensere for det dårlige 2. slæt.

Vi kan ikke lave om på vejret, men vi må anbefale at tage 2. slæt så snart der er udsigt til 24 timers tørvejr, med risiko for rigeligt saftafløb, for det bliver kun dårligere, det græs der står derude. Skårlæg så højt, at der kan komme luft under, men ikke højere, end at der klippes under evt. græs der er gået i leje. Græsset spredes hurtigt og vendes en gang inden snitning.

Det er i den nuværende situation helt oplagt, at behandle græsset med et ensileringsmiddel med mug-hæmmere. Her vil Sil All Fireguard være en optimal løsning, dels ved at sikre en så god fordøjelighed som muligt, af det der høstede græs, dels ved at give lidt mindre saftafløb fra ensilagen, og ikke mindst for at mindske mug-problemerne pga. de mange svampe fra bunden af græsset.

Ensileringsmidler kan dog aldrig erstatte godt græs, god ensileringsteknik, omhyggelighed og omtanke. Brug af almindelige midler uden mughæmmere, kan være risikabelt i den nuværende situation – derfor husk mug-hæmmerne.

Læs også