Svineproduktion i Tyskland

(LANDBRUG SYD) Vilkårene gives af politikerne og af vore långivere.

I LandboSyd har vi ingen problemer med at tilpasse lovgivningen, sagde formanden Henrik Enderlein på generalforsamlingen. - At vi ikke altid forstår den, er en anden sag, men vi har ikke noget valg.

- Vilkårene er givet af politikerne, og vi må bøje os for, at de, som låner os pengene, også kræver, at vi kan vise et positivt dækningsbidrag. Rådgivningsmæssigt vil opgaven i fremtiden blive anderledes og spændende. Nogle slagtesvineproducenter flytter deres produktion til Tyskland, og den seneste husdyrgødnings-bekendtgørelse vil formentlig sætte yderligere gang i denne udvikling.

Et nyt slagtesvineprojekt, der skal leve op til de nye miljøkrav, hvor der er naboer inden for en afstand af 500 m, er under ingen omstændigheder rentabel for en nyetableret landmand, og hermed har politikerne varslet en nedgang i slagtesvineproduktionen i Danmark, med flytning til udlandet som et alternativ.

Af LandboSyds medlemmer er der 127, som har søer, og disse har en besætningsstørrelse på 458 årssøer i gennemsnit. Det er en stigning i besætningsstørrelsen fra sidste år på ikke mindre end 20 pct. Antallet af slagtesvinebesætninger er faldet, mens produktionen pr. besætning steget, men det har ikke været nok til at fastholde den samlede produktion.

Kvægbruget er også inde i en rivende udvikling. Antallet af malkekvægsbesætninger er faldet, men den gennemsnitlige besætningsstørrelse på de 147 besætninger, vi har i LandboSyd, er 127,6 stk. pr. besætning. Det er en stigning på i gennemsnit 27 køer pr. besætning på et år.

Sidste år kunne vi meddele, at Syddansk Kvæg var en realitet med fælles kontor i Vojens. Dette samarbejde er nu udvidet med LandboFyn, som har kontor i Vissenbjerg. Dermed har vi en stor dynamisk kvægenhed, som har et godt fundament til professionel rådgivning. Antallet af rådgivere, man kan trække på, er nu godt 20, som dækker de forskellige specialer.

TEKST: LEIF HANSGAARD

Læs også