Oktobervarme truer vintersæden

(EFFEKTIVT LANDBRUG) VARM VÆKST: Det varme efterår har sat turbo på væksten i afgrøderne. Vinterbyggen er nogle steder så kraftig, at den er gået i leje.

- Hav skal vi gøre? Vinterbyggen er gået i leje.

Den melding har planteavlskonsulent Finn Olsen, Sønderjysk Landboforening i Vojens, allerede hørt et par gange i år, fordi vinterbyggen - og også vinterrapsen - mange steder har haft lidt for meget fart på i det lune efterår, og derfor er i risikozonen, hvis vinteren bliver hård.

- Vi har også set nogle vinterbygmarker, især Chess, med kraftige angreb af meldug og til dels også bladplet. Det er ikke noget, vi gør noget ved kemisk, men det giver en øget risiko for trådkølle.

- Jeg kan ikke mindes, at jeg tidligere har set så kraftige angreb om efteråret, siger Finn Olsen, som tilføjer, at enkelte landmænd har valgt at give deres vinterbygmarker en forsikringssprøjtning med lidt Folicur mod sneskimmel og trådkølle.

Fra de fynske vintersædsmarker lyder meldingen nogenlunde lige sådan fra chefkonsulent Michael Lønbæk, LandboFyn i Vissenbjerg:

- Vi har rigtig mange marker, som står pænt, men der er problemer med for kraftig vækst, især på marker, der er sået før den 15. september. Det ser værst ud i vinterbyggen, der flere steder er over 15 centimeter høj og nogle steder ligger hen ad jorden. Her frygter vi for sneskimmel.

- Vi ser den samme tendens i hvedemarkerne, der i år har strakt bladene rigtig meget og er løbet i vejret, i stedet for at buske sig. Det skyldes det varme efterår, og der hvor afgrøden er både tæt og lang, frygter vi også for sneskimmel, siger Michael Lønbæk.

Mange vinterrapsmarker er ligeledes meget kraftige, specielt hos landmænd, som troede, at der var en forholdsvis lille gødningskraft i jorden, og som derfor har givet rapsen et tilskud af kvælstofgødning i løbet af efteråret.

- Her har rapsen nogle steder strakt sig så meget, at vækstpunktet er kommet op over jordfladen. Så hvis vi får en rigtig hård omgang barfrost i løbet af vinteren, så risikerer vi, at vinterrapsen tager skade, siger den fynske planteavlskonsulent, som tilføjer, at vinterrapsen nogle steder er løbet op i 40 centimeters højde.

Souschef Bent Hedegård fra Hedens og Fjordens Landbrugscenter i Holstebro melder om veludviklede og kraftige vintersædsmarker, men mange steder har der været så vådt i markerne, at afgrøderne er blevet gule og kedelige at se på. Nogle steder er afgrøderne helt gået ud.

- Der har også været kraftige angreb af bladplet og meldug i vinterbyggen, men vi regner ikke med, at det får nogen betydning. De værste skader er kommet på grund af vand og tryk.

- Nogle landmænd har givet deres marker en tur med tromlen, og det skulle de ikke have gjort i år på de lidt stivere jorder. Det har givet gule afgrøder, siger Bent Hedegård.

På Sjælland står vinterafgrøderne ifølge planteavlskonsulent Jens Larsen, Landbocentrum i Borup, udmærket indtil videre. Nogle steder er afgrøderne dog også her så overudviklede, at der er risiko for sneskimmel - især i marker som er omgivet af levende hegn.

- Efteråret i år har været det varmeste, siden DMI begyndte at måle, så tilstanden minder nærmest om forholdene i England, hvor man kan så vintersæd hele efteråret og for den sags skyld henover vinteren, siger Jens Larsen, som melder om angreb af meldug i hvedemarkerne og angreb af bladplet i vinterbyggen.

- Vi finder også en del gulrust i hvedemarkerne, især i Deben og Smuggler. Det er en sygdom, som vi ellers slet ikke har set i vinterhveden de senere år, fortæller den sjællandske planteavlskonsulent, som tilføjer, at tilsvarende angreb af gulrust om efteråret tilbage i midten af firserne resulterede i kraftige angreb om foråret.

Læs også