Danish Crown lukker i Grindsted

(EFFEKTIVT LANDBRUG) Danish Crowns bestyrelse besluttede i går på et ekstraordinært møde at stille forslag om at lukke slagteriet i Grindsted med udgangen af september i år. Medarbejderne er i oprør og dybt overraskede.

- Det er kommet helt bag på os. Vi havde godt regnet ud, at der var et slagteri, der skulle lukkes, men vi havde bestemt ikke regnet med, at det ville blive her i Grindsted, hvor der er blevet investeret kraftigt, siger arbejdsstudietillidsmand på Danish Crowns slagteri i Grindsted, Bjarne Johansen.

Ifølge pressemeddelelsen fra Danish Crown er baggrunden for indstillingen til lukning af slagteriet »en nødvendig tilpasning af Danish Crowns slagtekapacitet efter den seneste tids faldende slagtninger«.

- Hvis vi skal bevare vores førerposition i den globale konkurrence, er vi nødt til at være i stand til at træffe ansvarlige beslutninger - også når det handler om lukning af virksomheder og nedlæggelse af arbejdspladser, siger administrerende direktør i Danish Crown, Kjeld Johannesen.

Lukningen af Grindsted Slagteri kommer til at berøre cirka 700 medarbejdere, men Danish Crown forventer at kunne tilbyde en stor del af medarbejderne arbejde på de otte Danish Crown-virksomheder, der ligger i nærheden af Grindsted, og i lighed med tidligere virksomhedslukninger tager Danish Crown sin jobbank og socialplan i brug for at hjælpe medarbejderne i job igen.

- Men for de, der bor her i Grindsted, er der minimum 50 kilometer til det nærmeste job i Danish Crown, så det ved jeg ikke, hvor mange, der har lyst til at benytte sig af. Vi kunne i hvert fald godt have ønsket os lidt længere respit end de tre måneder, men nu går vi selvfølgelig ind i forhandlinger med ledelsen, men det er vel ikke sket før, at der er sket nogen ændringer på grund af det, siger arbejdsstudietillidsmand Bjarne Johansen.

Læs også