Kommuner taber millioner

(EFFEKTIVT LANDBRUG) Med indførelsen af timebetaling for miljøtilsyn får kommunerne færre penge ind i brugerbetaling. Højere timepris kan komme på tale, siger formand for Kommunernes Landsforenings Miljø- og teknikudvalg, Bjørn Dahl (V).

Landets kommuner har tabt millioner af kroner efter overgangen til timebetaling for miljøtilsyn. Det viser et notat fra Kommunernes Landsforening (KL).

Her står blandt andet, at der har været en klar formodning om, at kommunerne har oplevet et uforholdsmæssigt stort fald i deres indtægter fra brugerbetalingen.

Den formodning om tab af indtægter førte til en rundspørge blandt ni kommuner, som viste, at kommunerne kun får dækket mellem 13 og 70 procent af det beløb, de før fik ind via de faste afgifter. Konsekvensen kan blive øgede udgifter for danske landbrug.

- Man kan med en vis ret sige, at det ikke kan dække en kompetent medarbejders løn plus kørsel og administration med den nuværende pris på 247 kroner i timen. Derfor kan løsningen være at hæve timeprisen med en hundredekroneseddel, siger formanden for Kommunernes Landsforenings (KL) miljø- og teknikudvalg, Bjørn Dahl.

Nedgangen i kommunernes indtægt har betydet, at den politiske hensigt om at dække halvdelen af udgifterne via brugerbetaling langt fra er opfyldt.

Ifølge Effektivt Landbrugs beregninger, brugte kommunerne omtrent 300 millioner kroner på miljøtilsyn i 2004. Af dem fik de dækket cirka 57 procent – eller hvad der svarer til 171 millioner - via brugerbetaling. Men siden systemet blev ændret fra en fast årlig afgift til timebetaling den 1. januar 2005, er indtægten altså faldet til mellem 13 og 70 procent af de 171 millioner. Alligevel er timebetalingen ikke til diskussion.

- Som udgangspunkt bør brugerbetaling være brugerafhængigt, så jeg synes timebetalingen er helt rigtig, siger Bjørn Dahl.

Læs også