Landbruget er parat

(EFFEKTIVT LANDBRUG) Knud Erik Nielsen, formand for Varde Messerne og Midtjysk Landboforening, skar lige gennem den aktuelle fødevaresikkerhedsdebat og inviterede forbrugerne ud på bedrifterne.

Det var en »kampberedt« Knud Erik Nielsen, formand for Midtjysk Landboforening og for Varde Messerne, der i den sidste egenskab bød velkommen til den velbesøgte Varde Messerne – der er nu på andet år finder sted i et tæt samarbejde mellem Ny Varde Kommune, Ribe Amts Landboforeninger, Ribe Amts Familielandbrug og de lokale erhvervsråd og byder på 140 udstillere.

Udgangspunktet er skidt, slog han indledningsvis fast i talen – men landbruget har faktisk løsninger på en række aktuelle samfundsproblemer, var budskabet.

- Stilstand er tilbagegang, siger et gammelt ord. Det har aldrig været mere sandt end nu. Praktisk talt hver eneste dagbliver vi alle mødt med nye udfordringer og krav om tilpasninger, lød hans bud på den aktuelle situation for landbrug og samfund.

Vestjyske Varde vil miste arbejdspladser fremover. Det er en udfordring, landbruget både kan og skal tage op, understregede han. Men ikke alene skal landbruget fastholde det nuværende antal og helst skabe flere arbejdspladser:

- Vi skal samtidig tænke nyt. Det er vi parate til i landbruget, slog han fast.

Parate til at producere energi:

. Vi har jorden, vi har maskinerne, og vi har knowhow. Vi ser meget gerne alliancer med industrifolk og købmænd, når det gælder forædling af biomassen og afsætning af det færdige produkt, sagde Knud Erik Nielsen og fremhævede også det vestjyske biogaspotenstiale qua den store husdyrproduktion.

Parat til at levere produkter med høj sikkerhed - hvis forbrugerne vel at mærke også vil betale for den:

- Vi har med vantro set den ene fødevareskandale efter den anden præge TV-aviserne og bladenes forsider. Vi har haft en fornemmelse, af at supermarkederne og forbrugerne ønsker fødevaresikkerhed, men må konstatere, at lav pris er vigtigere. Kvalitet og fødevaresikkerhed er noget, som rigtig mange åbenbart kun har i munden, når der skal stilles krav, men ikke er parate til at betale for at kunne spise, sagde han – og inviterede forbrugerne på besøg i det moderne landbrug, så de ved selvsyn opleve, hvordan fødevarerne egentlig produceres.

Læs også