Grovvaredirektør stoppet

(EFFEKTIVT LANDBRUG) KOF & Sydvestjysk Andel’s adm. direktør Kaj Vestergaard fratrådte i går som første led i en slankningsproces.

KOF & Sydvestjysk Andel har med omgående virkning skåret direktionen ned fra to til en direktør.

Den hidtidige administrerende direktør Kaj Vestergaard, som frem til fusionen af de to sydjyske andelsgrovvarevirksomheder sidste år var salgsdirektør hos Kolding Omegns Foderstofforening, fratrådte i går efter gensidig aftale med bestyrelsen.

I stedet er Jens Christiansen konstitueret på posten. Han var direktør for Sydvestjysk Andel op til fusionen, som blev en realitet 1. juni 2005, og siden har han haft titel af personale- og økonomidirektør i fusionsforeningen.

Skiftet i personaletoppen i KOF & Sydvestjysk Andel begrundes med en nødvendig strukturtilpasning.

- Vi skal i gang med en slankningsproces, og dette er første skridt, siger formanden, gårdejer Jørgen Damgaard.

Han erkender, at processen har været lidt for længe undervejs, og at branchen generelt ikke går foran med tilpasning til udviklingen i landbruget.

Blandt de områder, som kommer under lup, bliver givetvis afdelingsstrukturen. KOF & Sydvestjysk Andel har således op mod 20 afdelinger i området.

Omsætningen ventes at lande på omkring 1,3 milliarder kroner, når det første fusionsår skal gøres op til juni.

- Vi ligger noget under budgettet, blandt andet som følge af et lidt mindre fodersalg. Men generelt har vi ikke mistet medlemmer i forbindelse med fusionen, oplyser Jørgen Damgaard til Effektivt Landbrug.

Læs også