Manglende sporbarhed hæmmer korneksport

(Effektivt Landbrug) Danske planteavlere er flere år bagefter udenlandske kolleger, når det gælder sporbarhed, mener kornmægler. Han har oplevet, at opkøbere går uden om danske partier.

Det kan blive svært for de danske planteavlere at sælge deres korn på fremtidens marked, hvis de ikke begynder at tage sporbarhed mere alvorligt, mener autoriseret varemægler Søren Møller Garp fra firmaet H. Abildstrøm & Co. ApS i Espergærde.

- For mig at se har danske landmænd endnu ikke forstået deres ansvar på dette område. Og jeg begriber det faktisk ikke. For hvis ikke man har sin dokumentation og sin sporbarhed i orden på morgendagens kornmarked, er der ingen kunder.

I sit daglige arbejde har Søren Møller Garp oplevet, at udenlandske firmaer er gået udenom dansk korn af samme årsag.

- Dansk korn er blevet forbigået til fordel for svensk korn. Hovedsageligt fordi svenskerne havde dokumentationen i orden.

Ikke kun svenskerne er langt fremme på området. I Storbritannien har 70.000 planteavlere (85 procent) sat dokumentationen og sporbarheden af deres kornproduktion i system. Herhjemme er der rystende få, som har gjort det samme.

Aktuelt er der 24 danske landmænd, som har certificeret deres produktion under Danish Quality Crop, den produktstandard, som Landsudvalget for Planteavl har udarbejdet i samarbejde med danske grovvareselskaber.

- Det er min vurdering, at vi er tre år bagefter konkurrenter i vore nabolande. Kravene øges hele tiden, og man er simpelthen tvunget til at ofre dette område langt mere opmærksomhed i danske planteavlskredse, fastslår Søren Møller Garp.

Hos DLG vurderer man ikke, at danske planteavlere har problemer med at dokumentere kvaliteten, hvilket glæder viceformanden i Dansk Landbrug, Henrik Høegh.

- Men vi er samtidig nødt til at lytte, når en mand som Søren Møller Garp fortæller os, at vi har problemer.

Læs også