Nyt korn skal lægges på rent lager

(Effektivt Landbrug) VIGTIG RENGØRING: Undgå at forringe den nye høst ved at blande nyt korn med støv, svampe og skadedyr fra gammelt korn

Før siloer og kornlagre fyldes med nyt korn er det vigtigt, at der gøres grundigt rent, så eventuelle skadedyr, mug og støv ikke forringer foderværdien af det nye korn. Selvom man mener, at lagrene er gjort ordentligt rene, bør man igen spøge sig selv, om det er nu er gjort godt nok. Det kan være ganske uheldigt at overse rør, elevatorer og andre »lommer«, hvorfra skadedyr, svampe og støv kan have en uheldig indflydelse på værdien af det nye korn.

Det er vigtigt, at både planlagre og siloer gøres så rene som muligt, og her er støvsugning en god hjælp til at komme ordentligt ind i revner og sprækker. Affald og kornrester må naturligvis ikke have lov til at blive liggende på lageret fra det ene års høst til det næste.

Mandeluger i siloer er en god hjælp til at sikre sig, at siloen er tømt ordentligt, inden nyt korn køres ind. Ved hjælp at en lang stang eller kost kan man fjerne støv, mug og andre fastsiddende partikler uden at bevæge sig ind i siloen. Eventuelt kan man bevæge sig fra toppen ned i siloen via en silostol. Derimod kan det koste livet at gå ind i siloen fra bunden, for en rest gammel korn i toppen kan nemt vise sig at være adskillige kilo, som kan være særdeles livsfarlige at få i hovedet.

Under høj temperatur og fugtighed trives både svampe og mange insekter. Med et vandindhold på over 14 procent trives både svampe, mider og andre mikroorganismer. Mider lever af svampevækst, og derfor er mange mider i kornet et bevis på, at der også er problemer med svampevækst.

Der er altså mange gode grunde til at få tørret kornet hurtigt ned og få det afkølet, inden det lægges på lager. Hvis nedtørringen foretages på selve lageret, er det yderst vigtigt, at rørene forinden er rengjort grundigt, så man ikke overfører svampe og mider fra sidste års høst.

Hovedparten af alle insektangreb skyldes manglende rengøring eller en rest gammel korn, der har fået lov at blive liggende fra det ene år til det næste. Efter grundig rengøring kan der derfor være en god ide at behandle lageret med insektmidler, inden der igen lægges nyt korn på lager.

Forudsætningen for en god virkning af insektmidlerne er et vel rengjort underlag. Insektmidler bør anvendes på et tomt lager. Der findes forskellige insektmidler, alt efter hvilke stadier af insekter, man ønsker at ramme. Bekæmpelse med giftgas udrydder mest effektivt alle stadier af insekter, men må kun udføres af personer med autorisation.

Den rustfarvede kornbille trives bedst under høj temperatur og fugtighed, hvor der i værste fald kan være op til 4.000 biller pr. kg korn. Den savtakkede kornsnudebille ødelægger kornets kim og kan lægge omkring 400 æg i sin levetid.

Det mest almindelige insekt på kornlageret er kornsnudebillen, som også er den mest tabsvoldende, idet den ødelægger kornets kerne. Der er som regel 20-40 flere kornsnudebiller på lageret i forhold til dem man umiddelbart kan få øje på, og hver hun lægger 1-2 æg om dagen.

Læs også