Hollandsk svineproduktion igen i vækst

(Effektivt Landbrug) PIL OP: Antallet af svin i de hollandske stalde steg i 2004. Det er første gang siden 1999, at hollænderne noterer vækst i svinesektoren. Også den hollandske svineeksport er øget i såvel mængde som værdi.

Hollandsk svineproduktion synes tilbage på sporet: Der er flere svin i staldene, produktionen og eksporten er stigende, og priserne har fået et hak opad.

Den hollandske produktion har ellers været under et massivt pres i de senere år.

Først hærgede svinepest landet i 1997, og efterfølgende satte myndighederne hårdt ind på at få stoppet fosforudledningen fra det hollandske husdyrbrug. Det betød, at flere tusinde hollandske svinegårde lukkede som led i en national ophørsordning.

I 2004 dalede antallet af nederlandske svineproducenter til under 10.000, eller mere nøjagtigt 9.980. Det var et fald på syv procent på et enkelt år.

Men nu er billedet igen ved at vende, hvis vi ser på den producerede mængde og værdien af den.

I april måned blev der nemlig for første gang siden 1999 optalt et stigende antal grise i de hollandske stalde. Stigningen var dog beskeden, nemlig på 0,4 procent, hvilket betyder, at der stod 11,2 millioner svin i de hollandske stalde i april.

I hollandske svinekredse glæder man sig dog over udviklingen. De flere dyr i staldene resulterede nemlig samtidig i en stigende produktion, som i 2004 nåede op på 20,3 millioner svin.

Antallet af slagtninger i Holland er ligeledes øget med små fire procent til 14,4 millioner svin. Det har samtidig resulteret i, at der er blevet produceret 3,4 procent mere svinekød i Holland i 2004, hvor den samlede mængde rundede 1,3 millioner tons.

Hos Dutch Meat Board, der er en pendant til Danske Slagterier og Kødbranchens Fællesråd, har man opgjort, at den samlede svineeksport inklusiv levende svin er øget med 7,8 procent i 2004.

Værdien af eksporten er imidlertid gået op med 11,2 procent til et beløb på 2,1 milliarder euro. Eksporten af svinekød og bacon er endda øget med mere end 13 procent sidste år.

Tyskerne er suverænt det største aftagerland, hvis man ser på den samlede hollandske svineeksport. Her skal man dog hold sig for øje, at vi også taler levende svin, altså også smågrise, hvor Tyskland er storaftager af hollandske dyr.

Ser vi udelukkende på kødeksporten, er UK det største marked for hollænderne med en procentdel på 34 i 2004. Tyskerne tog 21 procent og italienerne 19 procent af den hollandske svinekødseksport i 2004.

Det er i øvrigt interessant nok at notere sig, at man på det hollandske hjemmemarked i stigende grad vælger svinekødsprodukter, som er nemmere at tilberede.

I markedsjargon er der tale om såkaldt convenience food.

For denne type nemme mad er stigningen på næsten 10 procent, mens produkter som svinekoteletter og lignende, der er lidt langsommere at tilberede, faldt med mellem 5,4 og 7,7 procent på det hollandske hjemmemarked.

Læs også