EU hugger til

(Effektivt Landbrug)

SUKKERNEDSMELTNING: Industrien kan ifølge forslaget sende søde farveltanker til 39 procent af støtten med nyt sukkerreform-forslag.

SUKKERNEDSMELTNING: Industrien kan ifølge forslaget sende søde farveltanker til 39 procent af støtten med nyt sukkerreform-forslag.

EU-Kommissionen offentliggjorde i går sit forslag til en reform af EU’s omdiskuterede sukkerstøtte, og den luns, som ifølge forslaget skal skæres af støtten, er så stor, at det giver mening at tale om et regulært hug med macheten fra landbrugskommissær Mariann Fischer Boel.

Industrien kan ifølge forslaget sende søde farveltanker til 39 procent af støtten, hvilket er seks procent mere end Boels forgænger, Franz Fischler, foreslog at skære væk.

Støtten til at sikre landmændene en vis mindstepris skal sænkes 42 procent over to år, hvilket er en nedgang på yderligere fem procent i forhold til Fischlers oprindelige forslag.

Et andet aspekt i Boels forslag er, at hun lemper Fischlers plan om at handle kvoter på tværs af landegrænser. Det skabte modstand i EU’s periferilande, eksempelvis Irland, Finland, Spanien, Italien og Grækenland, hvor vilkårene for sukkerproduktion er sværere end i unionens kernelande.

Boel lægger nu op til en fireårig ordning, hvor EU kan købe kvoter tilbage. Tanken er, at urentable producenter selv vil forlade markedet. Virker det ikke, lægger hun op til at gennemtvinge kvotenedskæringer i det femte år.

De danske sukkerroe-producenter protesterer over, at det er nødvendigt at skære så kraftigt.

Læs også