Enorm interesse for miljøvenlig drift

(LANDBRUG SYD) Ansøgningsrunden om støtte til miljøvenligt jordbrug er kun lige skudt i gang, men allerede nu melder amterne om en meget stor interesse. Landbrugets minister Hans Christian Schmidt (V) er godt tilfreds.

De senere år har amterne oplevet en eksplosiv lyst hos landmænd til at deltage i de såkaldte miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (MVJ) i Særligt Følsomme Landbrugsområder (SFL).

- Ansøgningsrunden begyndte den 12. marts og slutter den 17. maj, og vi kan mærke en meget stor interesse blandt landmændene, fortæller agronom Søren Byskov Nielsen fra Sønderjyllands Amt.

Den stigende interesse skyldes en ændring i 2003 i støtteordningen.

- Den betød, at det blev mere attraktivt at lægge omdriftsjord ud til græs. Ydermere fik vi så i 2004 vedtaget en ny landbrugsreform, der fremover betyder, at man kan kombinere den almindelige tilskudsordning – der nu hedder enkeltbetalingsordningen – med MVJ-støtten, siger Søren Byskov Nielsen.

- Vi kan derfor komme i en situation, at når vi nu endelig har fået gjort landmændene interesserede, så er der pludselig ikke kroner nok til særlig mange landmænd. Det er en rigtig ærgerlig situation, siger Søren Byskov Nielsen.

Landbrugets minister mener dog ikke, der er den store grund til bekymring, da mange af de tidligere 5-10-årige aftaler falder ud og erstattes af nye billigere aftaler. Beløbene for de enkelte foranstaltninger – som eksempelvis reduceret gødningsanvendelse eller etablering af braklagte randzoner – er nemlig sat ned samtidig med, at landmanden nu kan kombinere med den almindelige støtte:

- Altså, vi har sat godt 130 millioner kroner af til formålet. Gamle aftaler falder ud og nye kommer til. Det betyder, at vi for det samme antal kroner for mere natur for pengene, siger Hans Christian Schmidt (V).

Tidligere blev MVJ-støtten tildelt efter først-til-mølle princippet. I dag er det i forhold til det aktuelle stykke natur.

- Vi prioriterer nu. Derfor begynder vi ikke på forhånd at finde flere penge. Det drejer sig om, at vi fra samfundets side siger: Vi vil sætte et bestemt antal kroner af til MVJ, og så får vi så og så meget natur. Det er jo ikke en støtteordning til landmænd, så kan det da godt være, at der er nogen af de interesserede, som ikke kommer med, men det er så vores beslutning, siger Hans Christian Schmidt.

I dag har omkring 850 landmænd alene i Sønderjyllands Amt aftaler, hvor der ydes tilskud til MVJ. Det samlede areal under ordningen er omkring 12.000 hektar og på landsplan godt 100.000 hektar. Tilskud til de miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (MVJ) kan søges af alle, der ejer eller driver arealer indenfor SFL-områderne. De forskellige ordninger falder inden for følgende hovedgrupper:

Ansøgningsperioden er fra 12. marts til 17. maj 2005. Ansøgningsfristen var oprindeligt 1. maj, men på grund af travlhed med ansøgninger til enkeltbetalingsordningen Direktoratet for FødevareErhverv nu besluttet at udskyde fristen.

Læs også