Hvad de færreste ved: Færre fynske dyreenheder

(LANDBRUG FYN) INGEN ÆNDRINGER: - Trods et forventet fald i dyreenheder har Fyns Amt ikke rettet et eneste punkt i beslutningsgrundlaget for VVM-godkendelser, påpegede LandboFyn-formanden i sin beretning.

Uden for landbruget, ikke mindst fra politisk hold, råbes der om svinestop.

Men hvad de færreste ved, er, at godt nok er der en svag stigning i antal dyr i landbruget, men et markant fald i antallet af dyreenheder (DE).

På generalforsamlingen i LandboFyn onsdag aften lagde formanden Torben Bang beviset på bordet i form af en opgørelse fra Dansk Landbrug. Heraf fremgik det, at dyreenhederne frem til 2015 falder fra 2,58 mio. i 2001 til 2,26 mio. dyreenheder.

- Derfor er det ren politik, når man i TV2 Fyn hører SF’eren Karsten Hønge og Fyns Amts miljøchef Jørgen Dan Pedersen påstå, at der i fremtiden skal bruges store summer på at købe produktionstilladelser tilbage, fordi der udvides voldsomt i landbruget, fastslog landboforeningsformanden i sin beretning.

Han kaldte det også ren politik, når Fyns Amts politikere og embedsmænd ikke har ændret et eneste punkt i beslutningsgrundlaget for VVM-screeninger af sager om husdyrbrug, selv om de fynske landboforeninger har udarbejdet et høringssvar på 25 sider med konsekvensberegninger og illustration - som ikke blev betvivlet af selv samme politikere og embedsmænd.

- Det, der frustrerer os mest, er, at amtet overhovedet ikke ser på, om det er to besætninger, som bliver flyttet sammen på et sted, eller fratrækker dem, som ophører med produktion. Det svarer til, at optællinger af biler kun tillægges alle nye uden at trække de skrottede fra, konstaterede Torben Bang, der ikke »købte« amtets påstand om, at det er EU-lovgivningen, som pålægger en nedsættelse af belastningen for at målsætningen kan overholdes.

- Fyns Amt har jo selv udpeget de internationale naturbeskyttelsesområder, som er sendt til EU via staten. Når man i Naturklagenævnet behandler sagerne, er det amtets egne tal, man holder op imod, så det er noget hul snak, at man hos Fyns Amt siger, tallene skal leve op til EU og Naturklagenævnets krav.

Derfor fandt LandboFyn-formanden, at det er nogle urealistiske målsætninger, der er sat op. Og det illustrerede han med, at man eksempelvis vil sænke indholdet af fosfor i søer til en fjerdedel under, hvad det var i 1850.

- På baggrund af, at amtspolitikerne overhovedet ikke reagerede på vore argumenter, besluttede vi at indrykke en annonce i den fynske presse forleden, netop for at gøre rede for, at vi stadig vil gøre en indsats for at forbedre miljøet, men også for at oplyse om de konsekvenser, som deres beslutning har, nævnte formanden.

For initiativet var der flere positive tilkendegivelser fra de omkring 120 fremmødte medlemmer ved generalforsamlingen.

Mødets dirigent - og formand for De Fynske Landboforeninger - Niels Hansen, oplyste, at der reelt kun er kommet negative reaktioner på annoncen fra følgende: Det fynske Venstre, Venstres nye lokale folketingspolitikere og Dansk Landbrugs topledelse.

- Det er egentlig kedeligt, for en sådan kritik fra »egne rækker« antyder, at de er bange for at få en dårlig sag.

Og så skal det med, at Niels Hansen - godt nok under punktet »Eventuelt« et par minutter i elleve - personligt gerne ville have fortalt endnu en historie om Fyns Amt.

- Men, spøgte mødedirigenten, de har en meget lav tålegrænse derude for øjeblikket. Derfor må der ikke slippe noget ud!

TEKST: ERIK HANSEN

Læs også