Fynske landbrugs-gazeller hædret

(LANDBRUG FYN) HURTIG HÆDER: Tre landmænd fra Særslev, Tarup Mark og Dømmestrup blev på Agrogården i Ringe hædret som fynske gazelle-vindere.

Der blev fundet tre fynske gazelle-vindere i kategorierne svin, planteavl og blandet produktion ved Landbrugsraadet, dagbladet Børsen og Jyske Banks gazellekonference, som fandt sted på Agrogården i Ringe i onsdags.

Vinderne var tre landmænd fra henholdsvis Særslev ved Søndersø, Tarup Mark ved Årslev og Dømmestrup sydøst for Odense, der kunne gå hjem med hver deres bronzestatuette af en gazelle samt et diplom som bevis på, at de er indehavere af områdets hurtigst voksende landbrugsbedrifter.

De fynske vindere i de tre kategorier er: Jacob Bo Petersen, Særslev (svineproduktion), Claus Christensen, Tarup Mark (planteproduktion), og Lars Hansen, Dømmestrup (blandet produktion). Ingen fynske landmænd havde i år kvalificeret sig til gazellekonkurrencen i kategorien kvægproduktion.

Onsdagens gazelle-konference i Ringe var den femte af seks regionale konferencer. 16. marts kåres de fire nationale gazelle-landmænd under overværelse af HKH Prins Joachim på en stor konference på Axelborg i København.

Dorte og Jacob Bo Petersen, henholdsvis 31 og 34 år, arbejder begge to i bedriften, der for øjeblikket omfatter næsten 400 søer. Svineproduktionen har fra 2000 til 2003 haft en omsætningsfremgang på 112 procent og et bruttoudbytte på 3.068.000 kr.

Baggrunden for fremgangen er indkøring af en ny produktion på parrets egen gård og opførelsen af en ny stald på Jacobs fars gård. På faderens gård produceres 7 kg’s smågrise, som fodres op til 30 kg på Dorte og Jacobs gård.

I 2000 havde Dorte og Jacob Bo Petersen ca. 220 søer. Da den nye stald blev taget i brug i slutningen af 2003, var besætningen vokset til knap 400 søer. Væksttempoet fortsatte i 2004, og i løbet af indeværende år er det planen at nå op på 600 søer plus 300 selvproducerede polte.

Claus Christensen (36), Tarup Mark ved Årslev, driver et planteavlsbrug på 110 ha sammen med kæresten Yvonne (44) og med sine forældre som medarbejdere. Selv har han, der er merkonom i regnskab, fuldtidsjob uden for bedriften som inseminør.

Alligevel er det lykkedes at blive gazelle-vinder med en planteproduktion, der er vokset med 406 procent fra 2000 til 2003 og som har et bruttoudbytte på 1.481.000 kr. De vigtigste afgrøder er hvede, byg, sukkerroer og spinatfrø og skorzonerrødder.

Der er ingen dyr på gården, hvor Claus Christensens far satte køerne ud i slutningen af 1980’erne. Selv overtog han som tredje generation gården 1. juli 2003. Udover inseminørjobbet og landbruget varetager Claus Christensen endvidere en plads i kommunalbestyrelsen i Årslev, valgt af Venstre.

Lars Hansen (32), Dømmestrup ved Årslev, vandt med en kvæg- og smågriseproduktion i kategorien blandet produktion med en vækst på 105 procent og et bruttoudbytte på 2.642.000 kr. Hans kone, Dorte (33), er ikke direkte med i landbrugsdriften, men arbejder i Brugsen i Højby.

Lars Hansen, der fra 2000 til 2004 var formand for Danmarks Landboungdom, forpagtede i 1999 sine forældres kvægbrug i Højby. Men de sidste køer sættes ud til april, hvorefter fokus vil være på svineproduktionen.

Dorte og Lars Hansen købte gården i Dømmestrup i 2001. Siden er der renoveret og bygget nyt, så gården nu danner ramme om en besætning på 600 søer. De fleste smågrise sælges ved en vægt på 8,5 kg. Resten sælges som 30-35-kg’s grise, men efter overtagelse af endnu en ejendom er planen desuden at producere et par tusinde slagtesvin om året. Bedriften omfatter desuden 135 ha.

TEKST: ANDERS KURT SIMONSEN

Læs også