Moden majs blev høstet og ensileret

(LANDBRUG SYD) Der blev vist majshøst, ensilering af majskerner og efterfølgende jordbehandling i forbindelse med en demonstrationsdag ved Kliplev i sidste uge.

Der stod høst af moden majs, ensilering af majskerner og efterfølgende jordbehandling, da Agco Danmark, Agco Center Toftlund, sammen med Agri Bulldog, SAF, Kemira GrowHow, SAF og LandboSyd holdt demonstrationsdag om høst af moden majs, der fandt sted hos gdr. Hans Peter Thomsen ved Kliplev.

Og her blev der foruden selve høsten gennemgået de forskellige sorter, og hvorledes mejetærskeren klarer majshøsten sammenlignet med f.eks. korn.

Det er især kvægbruget, der har taget ensileringen af majskerner til sig.

- Men jeg ser også muligheder for svinebruget, sagde Mogens Munk, LandboSyd, der i sin gennemgang af erfaringer og muligheder ved dyrkning af moden majs tillige kom ind på både fordele og ulemper ved den dyrkningsform.

- Det der gør majsen interessant er blandt andet, at den tåler varme og ikke har vandingsbehov, som korn kan have, sagde Mogens Munk.

LandboSyd er med i forsøg, hvor man »høster« erfaringer med 18 majssorter, og sammen med erfaringer fra lokale landmænd, forsøger man at pejle sig ind på den mest optimale dyrkning af majs, der ikke mindst er vigtig, når det gælder høst af moden majs, hvor høstudbyttet er afgørende.

For at sikre den optimale høst af moden majs er det vigtigt at fokusere på både sorter men også sprøjtning og gødning.

- Det er vigtigt, at majssorten er en »stay-green«-type, i steder for typer der hurtigt visner og bøjer sig. Samtidig skal de være resistente mod sygdomme som fusarium. Og her må kolberne gerne være pakket godt ind af hensyn til svampeangreb, forklarede Mogens Munk.

På marken ved Kliplev er der suppleret med gødning og sprøjtemidler. Til gengæld er marken ikke blevet vandet. Og der er ifølge Mogens Munk mange fordele, men også enkelte ulemper ved majs:

- Sammenlignet med f.eks. vårbyg er en stor fordel ved majs arbejdsfordelingen. Høsttidspunktet for majs falder på et tidspunkt på året, hvor der ikke ellers er så meget andet på programmet.

Blandt ulemperne blev nævnt såning og evt. ekstra udgifter til tørring.

- Og så er der jo lige det med at høstfesten og julefrokosten kan falde sammen, lød den afsluttende bemærkning med et smil fra Mogens Munk.

Ensilering af majskerner, den såkaldte crimpning, blev demonstreret og gennemgået af Kemira GrowHow og Bulldog Agri fra Randers, der for sidstnævntes vedkommende er importør i Danmark af Murska 2000, der kan valse majskerner og samtidigt tilsætte ensileringsmidler.

Henrik Nørskov fra Kemira GrowHow oplyste, at metoden især har vundet indpas i kvægbruget, men at der også er potentiale indenfor svinebruget.

Selve høsten af majs blev gennemgået og vist af Jacob Johnsen fra Dronningborg-Agco i Randers, der havde en majsudrustet Massey Ferguson 7278 Cerea mejetærsker med, hvor han gennemgik, hvordan plukkebordet fungerer.

Det gør det ganske enkelt ved kun at høste majskolben, der via skinner i plukkebordet ledes ind i mejetærskeren.

- Skinnerne justeres efter kolbernes størrelse og jo mere tør majsen er, jo mindre beskadigede kerner får man, forklarede Jacob Johnsen.

Efter gennemgangen ag plukkebordet var der mulighed for at se det i funktion, ligesom der var mulighed for at køre med og se det i aktion fra oven.

Læs også