En enkelt gnist kan være katastrofal

(LANDBRUG SYD) 200 grise brændte inde, da gnist antændte halm nær staldbygninger. Indsatsleder ved brandvæsen opfordrer til omtanke og mener, at en branddasker kan forhindre mange brande i at udvikle sig.

Vejret er godt, halmen er knastør – det er virkelig tid for at få halmen presset og kørt ind. Det tegner til at blive en rigtig god dag, hvor man kan få meget fra hånden, men pludselig sker det – det brænder, og forventningerne til dagen bliver brat ødelagt.

Hvert år i forbindelse med høsten må brandvæsenet også i aktion, og der skal kun en enkelt gnist til at spolere dagen.

Som det skete på Granhøjgaard ved Veerst i den nordlige del af Vejen Kommune i sidste uge. Forbipasserende på vejen opdagede, at det brændte i nogle halmballer meget tæt på flere svinestalde. De fik fat i ejeren og slået alarm til brandvæsenet.

Politiet undersøgte efterfølgende stedet og talte med ejeren, og betjentenes teori var netop, at det var en gnist fra en traktor, der havde antændt halmen. Herfra bredte ilden sig til en bygning indeholdende omkring 800 grise, hvor siderne var halm. Ilden bredte sig hurtigt, og det var umuligt at jage grisene ud, så mindst 200 grise brændte inde eller måtte efterfølgende aflives.

Til gengæld var de materielle skader meget begrænsede.

Tørt halm udgør en stor brandrisiko både på marken og ved bygninger, så selvom der ikke er nogen regler for opbevaring af mindre mængder halm, lyder rådet fra indsatsleder Ole Nøhr Christensen, Holsted Kommune:

- Tørt halm er farligt, så derfor er det godt at få det så langt væk fra bygningerne som muligt. Men det skal også være praktisk i dagligdagen, så det er med at finde den gyldne middelvej, hvor det praktiske og sikkerhedsmæssige går op i en højere enhed.

Alle brande starter som små og udvikler sig efterhånden, og Ole Nøhr Christensens primære råd lyder:

- Undgå at gå i panik og brug mobiltelefonen til at alarmere brandvæsenet via 112.

Derefter gælder det om selv at gøre en indsats for at få ilden slukket. Ved brande på marker er det bedste redskab en branddasker, som kan slukke utroligt meget, så hans råd er at have sådan en med, når der arbejdes i korn og halm.

En enkelt to kg’s pulverslukker nytter heller ikke meget, hvis det brænder i motoren eller i presseren. Maskinen bør være forsynet med mindst to seks kg’s slukkere – er man ekstra påpasselig, er der mulighed for at fylde gyllevognen med vand og have den holdende…

Risikoen for branden bliver også mindre, når maskinen holdes ren, og det er en god ide at minimere trykket med skærebordet. Rammes en flintesten, springer der en gnist, og det kan være nok til at starte en brand.

Læs også