Hundegræs på spring

(LANDBRUG FYN) Varme og sol er kærkommen hos Siø-landmand, der har fået sit hundegræs skårlagt, og nu er klar til høst.

Det støvede ikke så meget, men fornemmelsen af høst var der alligevel, da Tullebølle Maskinstation mandag i sidste uge skårlagde årets første hundegræs hos landmand Jørgen Pedersen på den lille ø Siø mellem Rudkøbing og Tåsinge.

Mens de otte hektar med hundegræs bukkede under for knivene, slog regnbygerne ned flere steder på Fyn; og Siø-marken undgik da heller ikke at blive våd, men det var ikke nok til at stoppe skårlægningen.

Siø er et af de mere tørre steder i landet, men selv Jørgen Pedersen vil nu gerne have masser af sol og varme.

- Vi har fået 66 millimeter vand i juni måned og syv millimeter indtil videre i juli, og det er tilstrækkeligt. Nu tror jeg, der er fyldt nok op til, at afgrøderne kan udvikle tilstrækkeligt med store kerner. Mere vand vil bare skade mere, end det gavner, siger Jørgen Pedersen og nævner som et eksempel risikoen for udvikling af Septoria.

Mens den røde skårlægger æder sig gennem hundegræs-marken, fortæller Jørgen Pedersen, hvordan marken har udviklet sig hen over vækstsæsonen.

- Den har lidt tørkeskade efter det tørre og blæsende vejr i maj måned, men samtidig har blæsevejret givet en god bestøvning. På den anden side blev bestøvningen trukket ud over 14 dage, hvilket øger tvemodningen, siger han.

Jørgen Pedersens hundegræs-sort hedder Amba, og står nu på tredje år i marken. Det første år gav den omkring 1.000 kilo renvare, og det andet år 1.150 kilo. Jørgen Pedersen tør – hvis han bliver presset – godt gætte på dette års udbytte:

- Muligheden for 1.150 kilo renvare pr. hektar er til stede, fordi bestøvningen har været rimelig, og vandet kom lige tids nok til, at kernerne har kunnet udvikle sig, lyder buddet fra Siø-landmanden.

Gennem hele sæsonen har alt hans hundegræs stået op, blandt andet fordi han har vækstreguleret det 10. maj med 2 liter CCC og 0,4 liter Moddus pr. hektar. I samme ombæring hældte han 0,5 liter Folicur pr. hektar i tanken.

Planteavlskonsulent Vera Jacobsen fra Agrogården er med denne dag i marken, fordi landboforeningen har forsøg i Jørgen Pedersens marker. Foreløbigt viser forsøgene ifølge Vera Jacobsen, at ren tildeling af Moddus ikke har virket så godt i år. Derimod har CCC-midlet virket fint, måske fordi nattemperaturerne var lave og dagtemperaturerne høje lige omkring den tid, da forsøgsparcellen blev sprøjtet, fortæller hun.

- Temperaturforskellene har formentlig stresset planterne, hvilket har fået CCC-midlet til at virke hårdere, siger Vera Jacobsen, der dog også understreger, at forsøgene ikke er slut, før de er høstet, så der kan ikke drages nogen sikre konklusioner endnu.

Frøene fra Jørgen Pedersens marker bliver solgt til DLF. Som noget nyt bliver markerne i år høstet af en 18 fods 7256 MF-mejetærsker med powerflow-skærebord. Det er resultatet af et maskinfællesskab, som Jørgen Pedersen netop er indgået i sammen med en landmand fra Simmerbølle på Langeland.

De to landmænd i maskinfællesskabet har meget forskellige afgrøder, lige fra græsfrø til spinat, purløg og roefrø. Derfor regner Jørgen Pedersen med, at mejetærskeren vil kunne blive udnyttet på de 375 hektar, den skal over i alt.

- Inden 1. august håber vi, at de første 100 hektar er høstet, siger Jørgen Pedersen, der bidrager i maskinfællesskabet med rødsvingel, hundegræs, vinterbyg, vårbyg og hvede.

Jørgen Pedersen har 20 hektar jord ved Vårø på Tåsinge, men hovedarealet på 116 hektar ligger på Siø. Dermed er han den eneste landmand på den lille ø. Hovedproduktionen på »Siøgård« er grise. Jørgen Pedersen har 300 søer og producerer årligt 4.600 slagtesvin, mens resten bliver solgt ved 30 kilo.

Tilværelsen som ø-landmand er charmerende, men der er selvfølgelig også arbejde ved det, konstaterer Jørgen Pedersen. Den 48-årige landmand, der har to ansatte, bruger en del tid på at vedligeholde diger, så hans marker ikke bliver oversvømmet. Og mod syd er han ved at rejse flere læhegn, så vinden om vinteren ikke er så hård ved afgrøderne. Når det sner, lægger sneen sig næsten ikke på øen på grund af vindens fart og det flade landskab, fortæller Jørgen Pedersen.

Vi bevæger os videre over i vinterbyg-marken, hvor flere af aksene er bukket helt over og ser brune ud. Der er dog også mange halv-grønne områder i marken, så det bliver nok ikke før om 14 dage (det vil sige fra på mandag, red.), at mejetærskeren rykker ud i denne mark, lyder Jørgen Pedersens umiddelbare vurdering.

Den ni hektar store bygmark, hvor sorten hedder Ludo, er til fremavl – nede i bunden af bygplanterne står der rødsvingel. Marken fik i efteråret 1 liter Stomp og 0,6 liter Oxitril, og det hjalp mod ukrudtet, men Jørgen Pedersen måtte dog i foråret blande en tablet Express i de 0,2 liter Opera og 0,1 liter Opus pr. hektar for at få has på kamillerne. Det har hjulpet, og ligesom de øvrige af Jørgen Pedersens marker bevæger byggen sig nu støt og roligt hen mod høst.

Læs også