De tusinde søer i Bremerskov

(LANDBRUG FYN) En stor ny smågrisestald i Kertinge og to nye sostalde giver plads til udvidelse fra 400 til 1.080 søer på Bremerskovgård ved Langeskov. Projektet vises frem ved åbent hus arrangement i morgen fredag.

- Vi tror, dette er vejen frem.

Bag Birthe og Lars Juel Hansen er flaget på Bremerskovgård hejst. Dagens anledning er datteren Henriettes 11 års fødselsdag.

Men dagen efter (i onsdags, red.) var der igen hejst flag på gården ved Langeskov. Denne gang for at markere rejsegilde på den sidste etape af et staldprojekt til op mod 15 millioner kroner, som skal rumme en udvidelse af bedriften fra 400 grisesøer op til 1.080 søer.

Tilbage i 1996 gennemførte gårdejerparret - målt i den daværende målestok - også en stor udvidelse af besætningen - fra 240 til 400 søer. Siden er der puslet med nye planer med henblik fortsat ekspansion og overgang til løsgående søer.

Et projekt på 600 søer plus smågrise på gården blev blandt andet udarbejdet - men siden skrinlagt, da det ville blive forholdsvis for dyrt.

Med købet sidste år til marts af Lundegård ved Kertinge Nor en halv snes kilometer nord for Bremerskovgård åbnedes muligheden for at etablere en smågrisestald på en ekstern ejendom, og så søge om udvidelse af produktionen hjemme i Bremerskov til de tilladte 1.080 søer.

Inden tilladelsen kom i hus fra Fyns Amt, måtte en gylletank i ansøgningspapirerne dog »flyttes« fra Langeskov til den nye ejendom på Kertinge Mark for at skåne den sjældne vegetation i den nærliggende Urup Mose for unødig kvælstofnedfald.

Projektet, hvor planlægningen startede i marts i fjor og opførelsen af de nye stalde blev indledt i november, tæller en ny to-klima smågrisestald på 2.127 kvadratmeter i Kertinge og renovering af en mindre del af de eksisterende bygninger til bufferstald. Det giver plads til ikke mindre end 4.300 smågrise, der kommer fra Bremerskov som 7 kg’s og går i ialt otte staldafsnit, indtil de vejer 32 kg.

Derefter kommer turen til at gå til Kissendrup for et mindretal af grisenes vedkommende. Her vil den hidtidige produktion fastholdes på omkring 3.000 slagtesvin. Det foregår på Visbygård, som fra nytår er blevet drevet som et I/S sammen med driftsleder Kim Morbech, der har været ansat i nu 15 år hos Birthe og Lars Juel Hansen på Bremerskovgård.

På Bremerskovgård indgår en del af de eksisterende stalde i det nye projekt - blandt andet til en løbeafdeling og drægtighedspladser til fire ugers opboksning, hvor de nuværende bokse forbliver - samt til nyt et fareafsnit.

Dog har en eksisterende stald måtte lade livet for at give plads til en ny drægtighedsstald på 1.675 kvadratmeter med plads til 700 søer i storflokke - og farestalden på 715 kvadratmeter, hvor der i onsdags blev afholdt rejsegilde.

I den nye farestald vil der blive monteret 200 nye ekstra lange farestier fra Egebjerg.

Endelig vil være 100 bestående farestier i de bestående bygninger, når det omfattende staldprojekt afsluttes til 1. juli.

En del af en af bestående farestald er i færd med at blive indrettet til personalefaciliteter for bedriftens ansatte.

I hele forløbet har de nuværende fire ansatte været med planlægningen og indretningen. Således var de med i bilen, da Birthe og Lars Juel Hansen kørte landet rundt til tre forskellige, mulige leverandører af inventar.

- Det er trods alt primært dem, som har bøvlet, hvis låger eller andet udstyr ikke er optimalt, siger parret, der sammen med totalentreprenørfirmaet Gråkjær Staldbyg A/S indbyder alle interesserede til at se såvel den færdige smågrisestald i Kertinge som den næsten færdige drægtighedsstald og farestalden i Langeskov ved et »åben stald« arrangement i morgen fredag den 28. maj fra kl. 10 til 15.

Og for den sags skyld dagen efter også for naboer i både Kertinge og Bremerskov. Her ventes mange gæster til rundvisning og efterfølgende helstegt pattegris - og musik i drægtighedsstalden.

- Naturligvis har vi »satset« med det her. Men modsat har vi været gennem mange planer og beregninger, og her i den endelige fase har vi haft tæt samarbejde med Patriotisk Selskab som rådgiver, og med Gråkjær Staldbyg har vi haft et fortrinligt og konstruktivt samarbejde. Derfor var det egentligt et større skridt, da vi i 1995 lavede om og byggede nyt til en næsten fordobling af den daværende sobesætning, fortæller Lars Juel Hansen.

Birthe Juel Hansen har som svinerådgiver indtil for nylig - og nuværende lærer på Dalum Landbrugsskole - også haft en god ballast til at gå i gang med projektet, der samtidig har indeholdt en totalsanering af besætningen.

- Når den alligevel skal suppleres, kan tidspunktet til at skifte fra konventionel til SPF’s højeste status vel ikke være mere oplagt, siger Lars Juel Hansen, der efter en nøje tilrettelagt plan allerede har fået leveret en del sopolte fra SPF-Selskabet.

De går nu dels i den tomme - og pinligt rengjorte - stald på Visbygård i Kissendrup, i de første renoverede staldafsnit på Bremerskovgård, samt i en lejet stald i Lundeborg.

- Vi kan ikke klage over effektiviteten hidtil, men det er klart, at en meget høj sundhedsstatus er nødvendig, når omkring 28.000 smågrise skal kunne afsættes årligt, siger den østfynske svineproducent, som derfor naturligvis håber på en stigning i afregningspriserne hen over sommeren.

- Vi har en stab af dygtige og erfarne medarbejdere, og trods den store udvidelse forventer vi kun at skulle ansætte en eller to yderligere. Det er dog ufravigeligt, at vi alle kun arbejder hver fjerde weekend, så derfor vil vi fortsat benytte os af ekstra afløsning ved weekendpasning, siger Lars Juel Hansen.

Interesserede har på fredag den 28. maj fra kl. 10 til 15 lejlighed til at se Birthe og Lars Juel Hansens nye staldprojekt, når parret sammen med totalentreprenøren Gråkjær Staldbyg A/S og de øvrige leverandører indbyder til »åbent hus« i såvel Kertinge og Langeskov.

På Lundegård i Kerteminde vil man kunne se den færdige smågrisestald på 2.120 m² og en renoveret bygning med bufferstald med plads til i alt 4.300 smågrise. Stalden rummer otte afsnit med to-klima stier, Egebjerg inventar og foderautomater, tostrenget foderanlæg fra Peter Andersen Staldservice, Skiold Echberg vaskerobot, gulvvarmeanlæg og indendørs nedsænket fodersiloanlæg med påslag, der er forberedt til hjemmeblandeanlæg. Desuden er opført en ny 3000 m³ Agri gylletank.

På Bremerskovgård ved Langeskov (der udleveres kørselsvejledning mellem de to gårdanlæg) vil der være lejlighed til både at se den næsten færdigmonterede drægtighedsstald og farestalden, som er under opførelse. Drægtighedsstalden på 1.700 m² er forsynet med Big Dutchman vådfodringsanlæg med transpondersystem. Desuden er monteret en Mullerup hængebane til strøning af halm i redekasserne. I stalden er der rumopvarmning.

I nye farestald på 715 m² og den renoverede stald på 400 m², der står klar om en måneds tid, vil der være 200 nye Egebjerg farestier, som er bestilt med ekstra lange farebøjler - op til 201 cm.

Læs også