Påvirkninger udefra skaber usikkerhed

- Vi har brug for større politisk og økonomisk stabilitet for at skabe sikkerhed for den basisproduktion, der foregår i landdistrikterne og som giver beskæftigelse i følgeindustrien, siger Peter Gæmelke i sin nytårsudtalelse.

– 2003 blev et år med mange påvirkninger udefra, blandt andet store valutaforandringer. Ikke mindst de to vigtigste eksportvalutaer, den amerikanske dollar og det britiske pund, har i alvorlig grad har mistet styrke over for euroen, og det skaber usikkerhed for landmændene og deres virksomheder, siger Landbrugsraadets præsident, Peter Gæmelke, i sin nytårsudtalelse.

– WTO-forhandlingerne faldt på gulvet i Cancún, og det er særdeles uheldigt for et erhverv, der så eksportorienteret som vores. Derfor er det vigtigt, at vi i den nærmeste fremtid får en WTO-aftale, så vi får nogle internationale spilleregler at forholde os til, siger Peter Gæmelke.

– Endnu en EU-landbrugsreform blev vedtaget i 2003, og den ser ud til at blive gennemført på en fremadrettet måde i Danmark. Det glæder vi os over.

– Men generelt skaber alle disse internationale forandringer stor usikkerhed for landmanden og de landmandsejede virksomheder. EU-landenes uenighed om udkastet til den nye forfatningstraktat er endnu en usikkerhedsfaktor. Vi har derfor brug for større politisk og økonomisk stabilitet for at skabe sikkerhed for den basisproduktion, der foregår i landdistrikterne og som giver beskæftigelse i følgeindustrien, siger Peter Gæmelke.

– De store internationale udfordringer vil fortsætte i det kommende år. Den 1. maj optages de ti nye medlemslande i EU, og med uenighed om forfatningstraktaten bliver det endnu vanskeligere at integrere dem i det europæiske samarbejde. Så også til næste år vil international politik og økonomi kunne skabe usikkerhed for erhvervet.

– Priserne er for mange af vore varer ekstremt lave, og vi landmænd forlader 2003 med et af de dårligste resultater i nyere tid. Derfor er der fortsat behov for at forbedre de erhvervspolitiske rammevilkår. Det er vanskeligt at konkurrere på verdensmarkedet med det høje danske omkostningsniveau, men vi kan ikke bare outsource produktionen, slutter Peter Gæmelke.

Læs også