Hold øje med motorvejsbyggeriet

(LANDBRUG FYN) Landmand i Årslev opdagede, at en entreprenør havde lagt beslag på dobbelt så stort areal som aftalt til arbejdsplads ved Svendborg-motorvejen. Han opfordrer nu andre lodsejere ved motorvejen til at holde øje med, hvad der foregår.

Gårdejer Erik Eriksen, Lumbyvej 7, Årslev, er en af de mange lodsejere, som er - eller vil blive - berørt af byggeriet af den kommende motorvej mellem Odense og Svendborg.

Erik Eriksens ejendom på 21 ha lige vest for Årslev bliver praktisk talt skåret midt igennem af motorvejen. Det betyder dels, at han fremover skal køre en omvej for at komme til den del af sin jord, der befinder sig vest for motorvejens tracé. Og dels at han har måttet afgive et areal til selve motorvejen.

Der ud over er cirka to en halv ha - 24.690 m² - eksproprieret »til midlertidig anvendelse« til etablering af arbejdsplads med plads til diverse skurvogne, entreprenørmaskiner m.v. Det sidstnævnte areal skal efter byggeperioden retableres og leveres tilbage til ejeren.

Ud over de nævnte arealer har Erik Eriksen fået tillagt en lille trekant på i alt 5.959 m², som er blevet til overs fra en anden ekspropriation. Af dette areal er 3.400 m² til »midlertidig anvendelse«.

I slutningen af november var man nået så langt, at man påbegyndte jordarbejdet vest for Årslev, blandt andet på Erik Eriksens marker. I den forbindelse blev der nord for Lumbyvej etableret en plads til skurvogne og materiel - på den jord, som Erik Eriksen skulle afgive til midlertidig anvendelse.

Arbejdspladsen, der er etableret af entreprenørfirmaet M.J. Eriksson, som udfører jord- og betonarbejdet på den pågældende strækning, er anlagt ved udlægning og sammentromling af et cirka en halv meter tykt lag grus på arealet.

- Så snart, jeg opdagede, at entreprenørfirmaet havde lagt beslag på skønsmæssigt en halv tønde land mere end aftalt, henvendte jeg mig til min landboforening, LandboFyn, hvor ejendomskonsulent Per Gøhre tog kontakt til Vejdirektoratets Motorvejskontor, fortæller Erik Eriksen.

- Herfra ringede man til det rådgivende ingeniørfirma, COWI, der har tilsynet med motorvejsbyggeriet. Meget hurtigt - så vidt jeg husker samme dag, men det kan også have været dagen efter - kom tilsynsingeniør Johnny Pedersen fra COWI ud for at se på forholdene og beklagede det skete.

- I erstatningsaftalen har vi taget forbehold over for strukturskader. De kan for eksempel vise sig i form af nedsat udbytte - eller i værste fald betyde, at arealet ikke længere kan anvendes som landbrugsjord, siger Per Gøhre.

- Hvor meget skade, der er sket, er det endnu for tidligt at sige noget om, påpeger Erik Eriksen. Her og nu virker jorden hård og sammentrykket, og der er ikke en regnorm at se. Men hvis vi kan få en god gang frost i løbet af vinteren, kan det måske medvirke til at løsne jorden lidt og dermed reducere skadevirkningen.

- Man skal ikke være så naiv som mig og bare stole på folk - men fra starten være opmærksom på, om entreprenørerne holder sig inden for de aftalte rammer. Og så skal man reagere hurtigt, hvis det ikke er tilfældet, slutter Årslev-landmanden, som på baggrund af sine oplevelser her og nu absolut ikke er nogen varm tilhænger af den kommende Odense-Svendborg motorvej.

Læs også