Stor interesse for naturplejeplaner

(LANDBRUG SYD) Haderslev Kommune har stor succes med gennemførelse af naturplejeplaner i landbruget. Og interessen fra landbruget er massiv.

En naturplejeplan er en samlet oversigt over naturen på den enkelte landbrugsejendom. Med planen i hånden gennemgås de enkelte naturelementer på ejendommen. Det kan f.eks. være levende hegn og anlæggelse af ny natur, hvor hensynet til vildtet vejer tungt.

Kommunen hjælper kvit og frit med udarbejdelsen og gennemførelsen af planen. Landmanden selv skal blot betale for planterne. Og den model ser ud til at virke. De 100 naturplejeplaner dækker et areal på 4500 ha eller knap 17 procent af Haderslev Kommunes samlede areal.

- Da jeg startede, handlede det om intensiv dyrkning, men tiden er løbet fra det. Samtidig passer naturplejeplanerne jo godt med kommunens målsætning om at blive en mere grøn kommune, forklarer Peter Bramsen, der har 145 ha landbrugsareal med planteavl og skov.

Og succesen for naturplejeplanerne har da også betydet, at den har bredt sig. Agronom Inger Daugaard Jørgensen, Haderslev Kommune, oplyser, at flere større kommuner - blandt andet Kolding - er på vej med lignende projekter.

Samtidig oplyser formand for teknik- og miljøudvalget i Haderslev Kommune, Erling Haugaard, at der p.t. er godt 50 landmænd på venteliste til naturplejeplanerne. Et tal, der ventes at stige markant.

Læs også