Glæde over restbetaling

(LANDBRUG SYD) Formanden for Kolding Herreds Landbrugsforening, Asger Christensen, glæder sig over restbetaling fra Danish Crown – det kan hos nogle landmænd få røde tal til at blive sorte.

Svineproducenterne fik i sidste uge melding om en lidt for tidlig julegave – restbetalingen fra Danish Crown, og slagteriets svineproducenter kan se frem til en restbetaling på 70 øre kiloet. En besked, der naturligvis vækker glæde.

- Det er en glædelig melding at få, selvom vi selvfølgelig havde forventet et beløb i den størrelsesorden, lyder meldingen fra formanden for Kolding Herreds Landbrugsforening og selv svineproducent, Asger Christensen.

- Det er helt klart et nødvendigt tilskud til driften. Alle har brug for det og vil være en væsentlig del af dækningsbidraget, og nogle steder kan det måske betyde, at truende røde tal i stedet bliver sorte, konstaterer Asger Christensen med tilfredshed og glæder sig på både egne og kollegers vegne.

- Samlet foreslås udloddet en restbetaling på 1,15 mia. kroner til andelshaverne, og dermed et meget betydeligt indtjeningsbidrag til den animalske produktion i dansk landbrug, som generelt har været ramt af utilfredsstillende lav indtjening i år, lyder det fra Danish Crown.

- Regnskabsresultatet på 1,2 mia. kr. skal vurderes på baggrund af en markedssituation, som i årets løb har været præget af betydelig modvind. Dels har de globale svinekødspriser været under pres – som det sker med nogle års mellemrum – dels har den stærke danske krone betydet en svækkelse af den danske konkurrenceevne, idet store dele af Danish Crowns afsætning finder sted i pund, dollar og yen. Og endelig er den internationale omkostningskonkurrence øget i kød-sektoren, hedder det i en pressemeddelelse fra slagteriet.

- Vore andelshavere har i år for alvor mærket presset fra de internationale konjunkturer og en hård global konkurrencesituation. Derfor har de danske svineproducenter især i sidste del af regnskabsåret måttet opleve, at noteringen i Tyskland har ligget på et højere niveau. Det er en situation, som giver anledning til betydelig opmærksomhed i Danish Crown, selvom vi naturligvis glæder os over, at det trods modgangen igen i år har været muligt at realisere et godt resultat og en god restbetaling.

- Normalt har vi i år med lave priser stor glæde af vor brede internationale markedsadgang. Netop når prisen er lav, er det godt at have mange alternativer. I år har valutaudviklingen imidlertid vendt op og ned på dette. Heldigvis er det lykkedes os at øge den europæiske del af vor afsætning, men samtidig skal vi også huske at fastholde de oversøiske afsætningsmuligheder af hensyn til den langsigtede afsætning, siger Danish Crowns formand, Niels Mikkelsen.

Danish Crown-koncernen er en af Danmarks største virksomheder og verdens største kødeksportør. Virksomheden ejes af ca. 19.800 danske landmænd og beskæftiger ca. 23.000 medarbejdere i ind- og udland. 89 procent af virksomhedens omsætning kommer fra salg i udlandet.

Læs også