Vanskelig fjerbranche

(LANDBRUG FYN) Kun tre nye kyllingehuse er opført i Danmark i år. Alle tre ligger på Fyn.

På landsplan bliver der kun bygget tre nye stalde til slagtekyllinger i år, og de findes såmænd alle på Fyn. Foruden to nybyggede i Svindinge hos Henrik og Jørgen Møller Andersen er der tidligere på året taget en ekstra stald på 1.780 m2 i brug hos Claus Bjørn ved Årup.

Som landskonsulent varetager Palle Vinstrup blandt andet projektering af byggeri til høns og slagtekyllinger. Han er ikke i tvivl om årsagen til det aktuele lave niveau for nye stalde.

- Fjerkræslagterierne har store vanskeligheder med at afsætte produktionen til rentable vilkår for producenterne. Derfor ønsker de aktuelt ikke flere producenter. Det hidtidige tillæg til produktionen ved opførelse af nye huse, der ellers har været givet i branchen for at stimulere tilgangen, er derfor ophørt for kommende investorer, siger landskonsulenten.

- På Fyn er det oplevet, at man kan være flere år om at få miljøgodkendelse til bygning af en stald. Så hvis branchen skal suppleres ved nybyggeri, skal der åbenbart tages højde for en langsigtet planlægning, mener Palle Vinstrup.

Han ved, at der ikke er givet flere tilladelser på landsplan i øjeblikket, men enkelte kan være på vej. Nogle større enheder er i gang med at søge VVM-godkendelser.

- Nytilgangen svarer slet ikke til den produktion, som slagterierne gerne skulle have til rådighed videre frem, skønner Palle Vinstrup, som er bekendt med, at mange huse fra sidst i 1970’erne vil udgå af produktionen, da det vil kræve for store investeringer at imødekomme nutidens krav til bygningernes produktionsevne.

Når den typiske kontraktperiode mellem fjerkræslagteri og producent er på syv år, så kan det kun underbygge landskonsulentens fornemmelse af, at alle i branchen er nødt til at tænke tanken: Hvad om nogle år?

Læs også