Rekordstor bøde til dambruger stadfæstet

Den kendte dambruger og medlem af Landbrugsraadet Erik Ugilt Hansen, Volstrup, blev i dag kendt skyldig i at give fiskene i to dambrug mere foder, end han havde tilladelse til. Vestre Landsret i Viborg stadfæstede dermed en dom fra byretten i Hobro i 1999. Byretsdommen indeholdte dengang Danmarkshistoriens hidtil største bøde og konfiskation inden for miljøområdet.

Da det er lettere at påvise forbruget af foder end hvorfra eventuel forurening nedenstrøms for dambruget stammer, er loven sådan, at uanset hvor store summer, dambruget frivilligt har brugt på investeringer, der renser vandet, så er det stadig foderforbruget, der er afgørende for, om loven er overtrådt.

Erik Ugilt Hansen er altså ikke dømt for forurening, men alene for foderforbruget.

Landsretten idømte Erik Ugilt Hansen en bøde på 534.000 kroner samt konfiskation af godt 2,1 millioner kroner.

Læs også