Fokus på etablering

(LANDBRUG FYN) LandboFyn lancerer nyt rådgivningstiltag til fremtidens landmænd.

- Kravene til fremtidens landmænd er store. Mange vil sikkert være enige i, at et af de mest udfordrende jobs, man kan tilbyde sig selv, er at være selvstændig landmand. Kan du godtage den påstand, vil LandboFyn’s nye etableringskoncept være noget for dig.

Det siger Ulrik Andreassen og Torben Aamand Sørensen. De er begge driftsøkonomer, ansat i driftsøkonomiafdelingen hos LandboFyn i Vissenbjerg, og de er mødeledere for et nyt kursustiltag, der er målrettet mod unge landmænd m/k (i alle aldre), som går med tanker om at etablere sig med egen bedrift.

Det nye etableringskursus starter tirsdag den 4. november og strækker sig over fire kursusaftener (og måske flere) i løbet af efteråret - alle på LandboFyn i Vissenbjerg. På de to første aftener vil fagkonsulenter fra LandboFyn give konkrete råd om etablering. Tredie aften vil en nystartet landmand fortælle om, hvordan han har oplevet etableringsprocessen, og den fjerde og (måske) sidste aften vil man søge at oprette workshops, som kan arbejde videre med selvvalgte emner.

- Vi har mærket stor interesse for emnet, og vi regner med mindst 30 deltagere, siger Ulrik Andreassen og Torben Aamand Sørensen. Første aften, tirsdag 4. november, vil vi fra driftsøkonomiafdelingen sætte fokus på selve etableringsprocessen. Vi vil blandt andet se på, hvornår man skal etablere sig, den kommende EU-reforms betydning, og hvad der kræves for at erhverve en landbrugsejendom.

- Måske ser det håbløst ud lige for øjeblikket, men vi vil opridse fordele og ulemper ved at etablere sig nu. Vi vil præsentere eksempler på budgetter og se nærmere på, hvad banken og kreditforeningen kræver.

- Tirsdag den 11. november vil kvæg- og svinerådgivere orientere om miljølovgivning og ansøgning om udvidelse. De vil komme ind på strategiske overvejelser, vurdering af fysiske rammer som staldsystemer m.v., og for henholdsvis kvæg og svin vil der blive gennemgået forudsætninger for DB-budgetter.

- Tredie aften, torsdag den 20. november, vil en ung landmand, Peter Rostgaard Andersen, Rødding, fortælle om sine erfaringer. Han etablerede sig for tre år siden ved at købe en kvægejendom på tvangsauktion. Mælkekvoten blev solgt, og i dag er der en svineproduktion med 600 søer. Peter Rostgaard Andersen anvender blandt andet gårdråd (en gårdbestyrelse i miniformat) til styring og strategisk planlægning på bedriften.

- Hensigten med møderækken er opstart af en række workshops eller basisgrupper, påpeger Ulrik Andreassen og Torben Aamand Sørensen. En sådan gruppe kunne eventuelt bestå af fem landmænd med samme målsætning - for eksempel at de vil være selvstændige og vil købe en svinegård i fri handel.

- Dem vil vi så bringe sammen i en gruppe, som bistået af en konsulent kan arbejde med forskellige emner - på vejen frem mod målet. Emnerne kan spænde vidt - lige fra input fra socialkonsulenten og det »gode landmands- og familieliv« til hardcore kreditvurdering og finansieringsinstrumenter fortalt af banken. Vi vil forsøge at lave grupper, der fokuserer på bestemte emner: kvæg, svin, familiehandel, skattemæssige ting o.s.v.

- En workshop er derfor langt hen ad vejen en hjælp til at blive en endnu dygtigere driftsleder og en hjælp til at tage ansvar for egen læring og videreuddannelse. Der er ingen begrænsning for, hvad man kan beskæftige sig med. Og det er vores håb, at vi med dette nye rådgivningstiltag kan fortsætte der, hvor landbrugsskolernes brede undervisning slutter. Der går vi ind og giver en mere specifik uddannelse.

- Vi er især spændte på, hvordan det vil forløbe med de planlagte workshops. Det er - så vidt vi ved - første gang på landsplan, man prøver det i forbindelse med et sådant kursus. Det kræver, at de, der vil med på dette kursus, skal være ambitiøse og målrettede, slutter de to driftsøkonomer, Ulrik Andreassen og Torben Aamand Sørensen.

Sidste frist for tilmelding til etableringskurset er torsdag den 30. oktober. For medlemmer af Landboungdommen er det gratis at deltage. Alle andre slipper med en deltagerbetaling på 150 kroner. Dog må der fremadrettet påregnes betaling for deltagelse i workshops.

Læs også