Ingen medicinrester over grænseværdien i dansk kød

16.000 prøver udtaget i 2002.

Der er ikke fundet ulovlige stoffer eller medicinrester over grænseværdierne i Fødevaredirektoratets rutinemæssige kontrol af kød og andre animalske fødevarer i 2002. Direktoratet har analyseret over 16.000 prøver af især svin, men også kvæg, får, heste, fjerkræ, opdrættede fisk, mælk, æg, opdrættet vildt og honning. Prøverne er undersøgt for hormoner, antibiotika og andre slags medicin til dyr.

- Det er meget positive resultater, som det er vigtigt at fastholde af hensyn til forbrugernes sikkerhed og mulighederne på eksportmarkederne, siger vicedirektør i Fødevaredirektoratet Henrik G. Jensen.

Kontrollen af medicinrester m.v. gennemføres i overensstemmelse med et EU-direktiv.

Ud over den omfattende kontrol udtager kødkontrollen på slagterierne ekstra prøver af slagtekroppe, hvis der opstår en konkret mistanke. Der blev fundet 11 overskridelser af grænseværdier for antibiotika i slagtekroppe i denne kontrol. Disse slagtekroppe er kasseret.

Læs også