Vejrguderne var med på landsskuet

(LANDBRUG SYD) Sommer og dyrskue gik op i en højere enhed i forbindelse med landsskuet i Herning, der startede torsdag formiddag og blev skudt i gang af prominente gæster.

I sin tale kunne Martin Merrild markere et 10 års jubilæum for landsskuet i dets nuværende form, der blev lanceret i 1993. Han slog samtidig fast, at det trods strikse salmonella-regler alligevel var lykkedes at få samlet omkring 2000 dyr på pladsen, mange endda fra trofaste udstillere.

- Det er skuffende at der stadig kan føres en landbrugspolitik med mulighed for nationale tilskud. Vores ønsker til den fælles landbrugspolitik er, at vi ønsker landbrugsordningerne ændret i en retning af mere markedsøkonomi og mindre tilskud.

Samtidig mener han, at en fair WTO aftale vil give øget vækst og velstand i verden, og her bør EU lave en fælles landbrugspolitik, der ikke stiller medlemslandene ringere end f.eks. USA.

På landsskuet er man nemlig i fuld gang med selv at udvide, hvilket vil betyde flere dyr og et større landsskue fremover - vel at mærke i nærheden af Herning by.

- Vi har netop i år valgt at sætte fokus på et det gode naboskab, og vil sætte fokus på de mange glæder man på landet kan have af gode naboer. Vi vil være med til at lære landmændene at vise hensyn både på den en og den anden måde. Det skal være rart at være nabo til den effektive landmand, sagde Martin Merrild.

- Herning er blevet omdrejningspunktet for de store begivenheder på landbrugsfronten. Om vinteren er det jo Agromek, som også har sit hjemsted her i Herning, konstaterede Hernings borgmester Lars Krarup.

Han understregede vigtigheden af landsskuet for bybefolkningen, da der traditionelt kommer mange besøgende ud på dyrskuepladsen i de tre dage dyrskuet varer.

Læs også