EU-ministre enige om landbrugsreform

EU’s landbrugsministre blev tidligt i morges enige om en reform af støtteordningerne, oplyser en talsmand for EU-Kommissionen.

EU-ministre enige om landbrugsreform

"Der bliver en reform. Landbrugsordningerne vil grundlæggende blive ændret," siger talsmand Gregor Kreuzhüber.

Aftalen blev hurtigt indgået, efter at ministrene genoptog drøftelserne efter en pause i nat. På bordet i mødelokalet i Luxembourg var et udkast til kompromis, som EU-Kommissionen og det græske formandskab har udarbejdet.

Hovedelementerne i kompromisforslaget er, at princippet om at sænke interventionspriserne på korn opgives på grund af blandt andet fransk modstand.

Til gengæld reduceres støtten til oplagring af korn. Desuden mindskes interventionspriserne på smør knap så meget som oprindeligt tænkt.

Læs også