35.000 besøgte årets fynske dyrskue

(LANDBRUG FYN) Arrangørerne tilfredse med forløbet af Det fynske Dyrskue, selv om besøgstallet i forhold til i fjor faldt med 3.000 gæster.

Ordene kommer fra sekretariatschefen og dyrskueansvarlige hos De fynske Landboforeninger, Frans Erve, efter forrige uges fynske dyrskue.

- Vi skal ikke glemme, at der trods alt var nye folk på alle nøgleposter. Og set i det lys kan vi kun være tilfredse med afviklingen af arrangementet.

Forklaringen på, at besøgstallet kom til at ligge lige under 35.000 mod 38.000 i 2002, skal ses i lyset af færre børn på pladsen. Det skyldes først og fremmest besparelser i det offentlige. Mange skoler meddelte således arrangørerne, at de ikke kunne deltage med børn i år, fordi der ikke kunne bevilges penge til bustransport til og fra Odense.

- Men naturligvis er vi også bevidste om, at strukturudviklingen i landbruget spiller ind.

- Vi møder stor velvilje fra kommunen, og jeg er forvisset om, at der vil ske forbedringer uanset kontraktudløbet af lejen af pladsen i 2007, siger dyrskuechefen.

Også internt i De fynske Landboforeninger vil der efter ferien blive afholdt evalueringsmøder. Her vil ønsker fra udstillere og publikum, blandt andet gennem den afholdte spørgeundersøgelse under selve skuet, nøje blive drøftet for at forbedre forholdene fremover.

Frans Erve lover i den forbindelse, at der vil ske nyskabelser på dyrskuet allerede fra næste år.

Terminen for Det fynske Dyrskue i 2004 er fastlagt til samme uge som i år, nemlig i dagene 10., 11. og 12. juni. At skuet ikke flyttes tilbage til slutningen af maj, som har været termin gennem mange år, skyldes pinsens placering næste år og Roskilde-skuet, som holdes i første uge i juni.

Læs også